Finadyne vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest

Indikationer

Kvæg: Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin: Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk artritis. Understøttende anti-inflammatorisk og febernedsættende behandling i forbindelse med pneumoni og MMA sammen med passende antibiotikabehandling. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration.

Hest: Aseptiske inflammationer i bevægeapparatet og kolik.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: 1,1-2,2 mg flunixin/kg kropsvægt 1 gang dagligt i op til 3 dage.

Administreres intravenøst.

Svin: 2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet.

Administreres intramuskulært


Hest: 1-1,5 mg/kg, svarende til 2-3 ml pr. 100 kg i.v. 1 gang dagligt.

Administreres intravenøst.

Intravenøs injektion skal foregå langsomt, og injektionsvæsken skal have kropstemperatur inden injektion.

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

Hest:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

Reaktion ved injektionsstedet

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaksi;
Gastrointestinal irritationer, Mavesår1;
Ataksi


Kvæg:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaksi;
Gastrointestinal irritationer, Løbesår1;
Ataksi

 

Svin:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Reaktion ved injektionsstedet2;
Anafylaksi;
Gastrointestinal irritationer, Mavesår1;
Ataksi

1ulcerationer kan forekomme i hele gastrointestinalkanalen, dvs. både i mavesæk, tyndtarm og tyktarm.

2efter intramuskulær injektion.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 183327
EAN 7046261833271
PAKNINGER
Finadyne vet.
MSD Animal Health
1 x 50 ml
183327

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Finadyne vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Gris
Kvæg
Hest

Finadyne vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Gris
Kvæg
Hest

Finadyne vet.

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.