Clomicalm (10 - 20 kg)

1 x 30 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Hund

Indikationer

Som en hjælp i behandlingen af hunde med separationsrelaterede problemer, som manifesterer sig ved destruktiv adfærd, uønsket elimination (defækation og urinering) og kun i kombination med modificerende opdragelsesteknikker.

Dosering og indgivelsesvej

Clomicalm gives oralt i en doser på 1-2 mg/kg clomipramin to gange dagligt med en total daglig dosis på 2-4 mg/kg svarende til nedenstående tabel:

 

Dosis per indgift

Kropsvægt

Clomicalm 5 mg

Clomicalm 20 mg

Clomicalm 80 mg

1.25 - 2.5 kg

½ tablet

   

>2.5 - 5 kg

1 tablet

   

>5 - 10 kg

 

½ tablet

 

>10 - 20 kg

 

1 tablet

 

>20 - 40 kg

   

½ tablet

>40 - 80 kg

   

1 tablet

Clomicalm kan gives med eller uden foder.

Kliniske afprøvninger har vist at 2-3 måneders behandling med Clomicalm i kombination med modificerende opdragelsesteknikker er tilstrækkeligt til at kontrollere symptomerne på separationsrelaterede problemer. Nogle tilfælde kan kræve længere behandling. I tilfælde hvor der ikke er set forbedring efter 2 måneder, bør behandlingen med Clomicalm seponeres.

Bivirkninger

Clomicalm kan i meget sjældne tilfælde forårsage opkastning, appetitændringer, letargi eller en forhøjelse af lever enzymer, som er reversibel, når behandlingen stoppes. Sygdomme i lever og galdesystem har været rapporteret, specielt ved præ-eksisterende forhold og ved samtidig administration af lægemidler, der metaboliseres via leveren. Opkastning kan reduceres ved administration af Clomicalm med små mængder foder.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Hund
Produktidentifikation - 509752
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 509752
EAN 7046265097525
PAKNINGER
Clomicalm (10 - 20 kg)
Virbac Danmark
1 x 30 stk
509752
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.