Hydrotrim

1 x 1 kg
Pulver til brug i drikkevand/mælk
PO

Dyrearter

Kvæg (præruminante kalve)

Får (præruminante lam)

Svin

Høns


Indikationer

Kvæg (præruminante kalve) og får (præruminante lam)

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner forårsaget af Mannheimia haemolytica eller Pasteurella multocida samt infektioner forårsaget af Escherichia coli.

Tilstedeværelse af sygdom i flokken skal fastlægges inden brug af veterinærlægemidlet.

Svin

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae eller Pasteurella multocida samt infektioner forårsaget af Streptococcus suis eller Escherichia coli.

Tilstedeværelse af sygdom i flokken skal fastlægges inden brug af veterinærlægemidlet.

Høns

Behandling og metafylakse af colibacillose forårsaget af Escherichia coli.

Tilstedeværelsen af sygdom i flokken skal fastlægges inden brug af veterinærlægemidlet.

Dosering og indgivelsesvej

Til brug i drikkevand/mælk (mælkeerstatning) (se oplysninger nedenfor for hver dyreart).

Kvæg (præruminante kalve) og får (præruminante lam)

12,5 mg sulfadiazin og 2,5 mg trimethoprim pr. kg legemsvægt (svarende til 25 mg af veterinærlægemidlet pr. kg legemsvægt), hver 12. time i 4 til 7 dage i træk, skal opløses i mælkeerstatning.

Svin

25 mg sulfadiazin og 5 mg trimethoprim pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 50 mg af veterinærlægemidlet pr. kg legemsvægt pr. dag) i 4 til 7 dage i træk, skal opløses i drikkevand.

Høns

25 mg sulfadiazin og 5 mg trimethoprim pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 50 mg af veterinærlægemidlet pr. kg legemsvægt pr. dag) i 4 til 7 dage i træk, skal opløses i drikkevand.

Vejledning i forberedelse af opløsninger med veterinærlægemidlet:

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt.

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen af sulfadiazin og trimethoprim i overensstemmelse hermed.


Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:


Tilbered opløsningen med friskt vand fra vandhanen (eller mælkeerstatning til kvæg (præruminante kalve)) umiddelbart før brug. Mælkeerstatningen skal tilberedes inden tilsætning af veterinærlægemidlet. Opløsningen skal omrøres kraftigt i 5 minutter. Medicineret mælkeerstatning skal indtages straks efter tilberedning. Vandindtagelse skal overvåges hyppigt under medicineringen. Det medicinerede drikkevand skal være den eneste form for drikkevand under behandlingens varighed. Eventuelt medicineret drikkevand, der ikke indtages inden for 24 timer, skal kasseres. Når medicineringsperioden er slut, skal vandtilførselssystemet renses på korrekt vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Veterinærlægemidlets maksimale opløselighed er 1 g/l. Veterinærlægemidlet skal opløses under omrøring i mindst 2 minutter. Se efter, at alt pulver er opløst i opløsningen.

Ved tilberedning af stamopløsninger og ved brug af doseringspumpe skal der udvises forsigtighed for ikke at overstige den maksimale opløselighed. Juster flowhastigheden på doseringspumpen i overensstemmelse med stamopløsningens koncentration og vandindtag for de dyr, der skal behandles.

Bivirkninger

Høns:

Meget sjælden (< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Nedsat væskeindtag

Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Overfølsomhedsreaktioner

 

Kvæg (præruminante kalve), får (præruminante lam) og svin:

Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Overfølsomhedsreaktioner


Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Fjerkræ
Gris
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 086424
EAN 7046260864245
PAKNINGER
Hydrotrim
Huvepharma
1 x 1 kg
086424
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.