Xylamidor

1 x 25 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Kvæg, heste, hunde, katte

Indikationer

Kvæg

Til sedation, muskelrelaksation og analgesi til mindre kirurgiske indgreb.

I kombination med andre stoffer til anæstesi.

Heste

Til sedation og muskelrelaksation. I kombination med andre stoffer til analgesi og anæstesi.

Hunde, katte

Til sedation. I kombination med andre stoffer til analgesi, anæstesi og muskelrelaksation.

Dosering og indgivelsesvej

Til intravenøs, intramuskulær eller subkutan anvendelse.

Kvæg: Intravenøs eller intramuskulær

Heste: Intravenøs

Hunde: Intravenøs eller intramuskulær

Katte: Intramuskulær eller subkutan

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt. Den intravenøse injektion skal gives langsomt, især hos heste.

Kvæg

Intravenøs anvendelse

I tilfælde af intravenøs anvendelse reduceres den anbefalede dosis til intramuskulær administration til 1/2 til 1/3 alt efter den individuelle reaktion hos dyret. Indtræden af virkning accelereres ved intravenøs administration, hvorimod varigheden af virkning normalt forkortes.

Dosisniveau

Xylazin

(mg/kg legemsvægt)

Xylamidor

(ml/100 kg legemsvægt)

Xylamidor

(ml/500 kg legemsvægt)

I

0,016-0,024

0,08-0,12

0,4-0,6

II

0,034-0,05

0,18-0,25

0,85-1,25

III

0,066-0,10

0,33-0,5

1,65-2,5

Intramuskulær anvendelse

Dosisniveau

Xylazin

(mg/kg legemsvægt)

Xylamidor

(ml/100 kg legemsvægt)

Xylamidor

(ml/500 kg legemsvægt)

I

0,05

0,25

1,25

II

0,1

0,5

2,5

III

0,2

1,0

5,0

IV

0,3

1,5

7,5

Om nødvendigt kan virkningen forstærkes eller forlænges ved hjælp af en anden administration. Til forstærkning af virkningen kan en yderligere dosis administreres 20 minutter efter den første administration. Til forlængelse af virkningen kan en yderligere dosis administreres 30-40 minutter efter den første administration. Den samlede administrerede dosis bør dog ikke overskride dosisniveau IV.

Dosis I: Sedation med let reduktion af muskeltonus. Kvæget er stadig i stand til at stå.

Dosis II: Sedation med udtalt reduktion af muskeltonus og let analgesi. Kvæget forbliver for det meste i stand til at stå, men vil muligvis også ligge ned.

Dosis III: Dyb sedation, yderligere reduktion i muskeltonus, delvis analgesi. Kvæget ligger ned (forudgående tilbageholdelse af foder anbefales).

Dosis IV: Meget dyb sedation med udtalt reduktion i muskeltonus, delvis analgesi. Kvæget ligger ned.

Heste

Til sedation:

0,6-1,0 mg xylazin/kg legemsvægt intravenøst (svarende til 3-5 ml pr. 100 kg legemsvægt).

Afhængig af dosen opnås let til dyb sedation med individuelt varierende analgesi og udtalt reduktion i muskeltonus. Almindeligvis lægger hesten sig ikke ned

Til induktion af anæstesi i kombination med ketamin:

1 mg xylazin/kg legemsvægt intravenøst (svarende til 5 ml pr. 100 kg legemsvægt) og efter indtræden af dyb sedation 2 mg ketamin/kg legemsvægt intravenøst.

Hvis decideret muskelrelaksation også er nødvendigt, kan muskelrelaksanter administreres til det liggende dyr, indtil de første tegn på tilstrækkelig relaksation viser sig.

Hunde

Til sedation:

1 mg xylazin/kg legemsvægt intravenøst (svarende til 0,5 ml pr. 10 kg legemsvægt).

1 til 3 mg xylazin/kg legemsvægt intramuskulært (svarende til 0,5 til 1.5 ml pr. 10 kg legemsvægt).

2 mg xylazin/kg legemsvægt intramuskulært (svarende til 1 ml pr. 10 kg legemsvægt) og 6-10 mg ketamin/kg legemsvægt intramuskulært.

Administration af lægemidlet forårsager meget ofte opkastning hos hunde. Denne virkning kan, hvis den er uønsket, afbødes ved hjælp af faste.

Katte

Til sedation:

2 mg xylazin/kg legemsvægt intramuskulært (svarende til 0,1 ml pr. kg legemsvægt).

2 til 4 mg xylazin/kg legemsvægt subkutant (svarende til 0,1 til 0,2 ml pr. kg legemsvægt).

Til induktion af anæstesi i kombination med ketamin:

2 mg xylazin/kg legemsvægt intramuskulært (svarende til 0,1 ml pr. kg legemsvægt) og 5-15 mg ketamin/kg legemsvægt intramuskulært.

Administration af lægemidlet forårsager meget ofte opkastning hos katte. Denne virkning kan, hvis den er uønsket, afbødes ved hjælp af faste.

Gummiproppen kan uden problemer punkteres op til 25 gange.

Bivirkninger

Kvæg:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Uteruskontraktion, uterusforstyrrelse (reduceret implantering af ovum), penisprolaps (reversibel);

Kraftig spytsekretion, nedsat rumenaktivitet (hæmning af rumenmotilitet), trommesyge, opgylpning, løs afføring1;

Tungeparalyse;

Respirationsdepression, respirationsstop;

Hypotension, bradykardi, arytmi;

Nedsat kropstemperatur (kun efter en stigning i temperaturen);

Excitation (paradoksale excitationsreaktioner);

Hyperglykæmi;

Polyuri;

Irritation på indstiksstedet (reversibel lokal vævsirritation).

1I 24 timer efter høje doser af xylazin.

Heste:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Kolik2

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Uteruskontraktion, penisprolaps (reversibel);

Respirationsdepression, respirationsstop;

Hypotension, bradykardi, arytmi;

Nedsat kropstemperatur;

Excitation (paradoksale excitationsreaktioner)3;

Muskeltremor3;

Hyperglykæmi;

Polyuri;

Irritation på indstiksstedet (reversibel lokal vævsirritation);

Øget svedproduktion4.

2Let kolik kan forekomme efter anvendelse af stoffer med α2‑sympatomimetisk aktivitet, da tarmmotiliteten hæmmes forbigående af de aktive stoffer i denne stofklasse. For at forhindre dette bør heste ikke indtage foder efter sedation, før virkningen har fortaget sig fuldstændigt.

3Er mulig som reaktion på skarpe auditive eller fysiske stimuli. Selvom det er sjældent, er der rapporteret voldsomme reaktioner hos heste efter administration af xylazin.

4Når sedationens virkning fortager sig.

Hunde, katte:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Gastrisk trommesyge5

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Hjertestop, hypotension6;

Dyspnø, bradypnø, lungeødem6;

Krampeanfald, udmattelse, pupilforstyrrelse, tremor.6

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Respirationsdepression, respirationsstop (især hos katte);

Bradykardi, arytmi;

Nedsat kropstemperatur;

Excitation (paradoksale excitationsreaktioner);

Hyperglykæmi;

Polyuri;

Irritation på indstiksstedet (reversibel lokal vævsirritation);

Kraftig spytsekretion, opkastning7;

Uteruskontraktion (katte).

5Hos modtagelige hunderacer med en stor brystkasse (Grand Danois, irsk setter).

6Hos bedøvede dyr, overvejende i løbet af og efter restitutionsperioden.

7I løbet af indtræden af den xylazin-inducerede sedation, især når dyrene lige har fået foder.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit16 i indlægssedlen for de relevante Kontaktoplysninger.

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 186609
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 186609
EAN 7046261866095
PAKNINGER
Xylamidor
Salfarm Danmark A/S
1 x 25 ml
186609
Xylamidor
Salfarm Danmark A/S
1 x 50 ml
494130

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylamidor

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylamidor

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylamidor

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylamidor

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylamidor

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.