Porcilis PRRS vet.

1 x 10 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
ID
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Aktiv immunisering af klinisk raske svin i et PRRS-viruskontamineret miljø for at reducere viræmi forårsaget af infektion med PRRSV1.

Særlig indikation:

For slagtesvin er den respiratoriske sygdomsform relevant. En betydelig forbedring af produktionsresultatet (reduceret sygelighed på grund af PRRSV1 infektion og en bedre daglig tilvækst og foderudnyttelse) ved opfedningsperiodens afslutning blev observeret hos vaccinerede svin ved klinisk afprøvning.

For gylte og søer er effekten af virus på det reproduktive system mest relevant. En betydelig forbedring af de reproduktive resultater i PRRSV1 kontaminerede miljøer og en reduktion i transplacental virusoverførsel efter challenge er observeret i vaccinerede gylte og søer.

Indtræden af immunitet: 28 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet:    24 uger.

Dosering og indgivelsesvej

Rekonstituer vaccinen med tilhørende solvens (anvend kun solvens til Porcilis PRRS Vet.).

Antal doser pr. hætteglas

Mængde (ml) solvens nødvendig for

intramuskulær injektion

intrakutan administration

10

25

50

100

20

50

100

200

2

5

10

20


Før rekonstitution skal solvensen have opnået stuetemperatur (15 °C – 25 °C) og rystes grundigt før brug.

Visuelt udseende efter rekonstitution: Hvid suspension.

 

Dosering:

Intramuskulær injektion: 2 ml på halsen bag grisens øre.

Intrakutan indgift: 0,2 ml ovenpå eller på venstre eller højre side af halsen, eller langs med rygmuskulaturen, ved brug af udstyr til intrakutan indgift.

En lille, forbigående, intrakutan hævelse på injektionsstedet er tegn på, at den rette vaccinationsteknik er anvendt.

 

Vaccinationsprogram:

En enkelt dosis gives til grise fra 2 ugers alderen.

For slagtegrise:

En enkelt vaccination giver tilstrækkelig beskyttelse frem til slagtning.

Gylte og søer:

Det anbefales at (re)vaccinere gylte 2-4 uger før løbning.

Det anbefales at revaccinere søer enten før hver drægtighedsperiode eller med 4 måneders interval. Drægtige søer skal kun vaccineres såfremt de tidligere er blevet eksponeret for PRRSV1 virus.

Maternelt overførte antistoffer kan hæmme vaccineresponset.


Anvend sterile sprøjter og kanyler eller rent intrakutant udstyr.

Bivirkninger

Svin:

Meget almindelig

(>1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Fast hævelse på applikationsstedet (op til 1,5 cm i diameter) (1).

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

Hypertermi (2).

Hypersensitivitetsreaktioner såsom dyspnø, hyperæmi, decubitus, rysten, exitation og opkastning (3).

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaksi (i nogle tilfælde med fatalt forløb).


1. En fast hævelse efter intrakutan administration er tegn på, at den rette vaccinationsteknik er anvendt. Hævelsen ses generelt i mindre end 14 dage, men kan vare 29 dage eller længere.

2. Efter intramuskulær vaccination.

3. Disse kliniske tegn forsvinder for det meste spontant og fuldstændigt i løbet af få minutter efter vaccination.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 078858
EAN 7046260788589
PAKNINGER
Porcilis PRRS vet.
MSD Animal Health
1 x 10 dosis
078858
Porcilis PRRS vet.
MSD Animal Health
1 x 50 dosis
078870
Porcilis PRRS vet.
PharmaMénta
1 x 50 dosis
548279
Porcilis PRRS vet.
MSD Animal Health
1 x 100 dosis
100568
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.