Itrafungol vet.

1 x 52 ml
Oral opløsning
PO

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Behandling af dermatofytose forårsaget af Microsporum canis.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Oral opløsning indgives direkte i munden ved hjælp af en doseringssprøjte. Den daglige dosis er 5 mg/kg sv.t. 0,5 ml/kg.

Kuren udgøres af 3 behandlingsperioder á 7 på hinanden følgende dage. Første og anden behandlingsperiode efterfølges af en periode på 7 dage uden behandling.

7 dage

7 dage

7 dage

7 dage

7 dage

behandling

ingen behandling

behandling

ingen behandling

behandling


Doseringssprøjten viser gradinddelinger per 100 gram legemsvægt. Fyld sprøjten ved at trække stemplet tilbage, indtil kattens korrekte legemsvægt angives på sprøjten.

Ved behandling af killinger skal man omhyggeligt undgå at overdosere. Det anbefales derfor at anvende en 1 ml injektionssprøjte til killinger, som vejer under 0,5 kg.

Dyret behandles ved langsomt og forsigtigt at sprøjte væsken ind i munden, således at katten får mulighed for at synke præparatet.

Efter doseringen fjernes doseringssprøjten fra flasken og låget skrues på, så det slutter tæt. Sprøjten rengøres og tørres.

Hos mennesket har det vist sig, at samtidig fødeindtagelse kan nedsætte absorptionen af itraconazol. Det anbefales derfor at behandle mellem måltiderne.

I nogle tilfælde kan der forekomme et forlænget interval mellem klinisk og mykologisk helbredelse. I tilfælde hvor en dyrkning er positiv 4 uger efter behandlingen, bør denne gentages én gang efter samme doseringsskema, som beskrevet ovenfor. Endvidere bør behandlingen gentages hos katte med påvirket immunsystem og den tilgrundliggende sygdom bør udredes.

Bivirkninger

Bivirkninger, som muligvis kan relateres til behandling med præparatet, er set under kliniske forsøg.

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Opkastninger, diarré, nedsat spiselyst, øget spytsekretion, depression og sløvhed.*

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Forbigående øgning af leverenzymerne (I meget sjældne tilfælde var dette ledsaget af ikterus).**

* Disse bivirkninger var sædvanligvis milde og forbigående.

** Hvis der udvikles kliniske tegn, der tyder på leverdysfunktion, skal behandlingen omgående afbrydes.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også punkt 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 186446
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 186446
EAN 7046261864466
PAKNINGER
Itrafungol vet.
Virbac Danmark
1 x 52 ml
186446
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.