Fludosol

1 x 1 l
Oral suspension til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin, høns og kyllinger

Indikationer

Svin

Behandling af infestationer med Ascaris suum (voksne, migrerende (L3) og intestinale (L4) larvestadier).

Høns og kyllinger

Behandling af infestationer med Ascaridia galli (voksenstadier), Heterakis gallinarum (voksenstadier), Capillaria spp. (voksenstadier).

Dosering og indgivelsesvej

Anvendelse i drikkevand.

Svin:

2,5 mg flubendazol (= 0,0125 ml eller 0,0134 g veterinærlægemiddel) pr. kg legemsvægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage.

 

Høns og kyllinger:

1,43 mg flubendazol (= 0,007 ml eller 0,0075 g veterinærlægemiddel) pr. kg legemsvægt dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Hvis dyr skal behandles kollektivt frem for individuelt, bør de grupperes efter deres legemsvægt og doseres i overensstemmelse hermed for at forhindre under- eller overdosering.

Baseret på den anbefalede dosis, samt antallet og vægten af dyrene, der skal behandles, skal den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

Det gennemsnitlige daglige vandindtag bør estimeres ud fra vandforbruget fra den foregående dag, og 90 % af dette gennemsnit skal bruges til at beregne mængden af medicinsk vand, der skal tilberedes.

 

Indgivelsesmåde

Hvis der anvendes en vægt, kan det nødvendige volumen omregnes ud fra følgende beregning: nødvendig mængde af veterinærlægemiddel i g pr. dag = nødvendig antal ml veterinærlægemiddel pr. dag x 1,075.

Doseringsanordningens nøjagtighed skal kontrolleres grundigt.

Beholderen med produktet skal rystes kraftigt i 20 sekunder før brug.

 

Til brug i en medicintank

Tilsæt den beregnede mængde veterinærlægemiddel til mængden af drikkevand, der skal bruges, og rør suspensionen med en håndmixer(piskeris) i mindst 20 sekunder, indtil blandingen fremstår let uklar, hvilket indikerer, at det er en homogen blanding.

 

Til brug i en doseringspumpe

Tilsæt den beregnede mængde veterinærlægemiddel til drikkevandet i doseringspumpens opbevaringsbeholder og rør suspensionen med en håndmixer(piskeris) i mindst 20 sekunder, indtil blandingen fremstår let uklar, hvilket indikerer, at det er en homogen blanding. Rør igen suspensionen 12 timer efter fremstillingen af blandingen i mindst 20 sekunder med en håndmixer (piskeris).

En homogen suspension efter fortynding af veterinærlægemidlet kan allerede opnås ved forsigtig omrøring i mindst 20 sekunder, indtil suspensionen ser let uklar ud.

Den maksimalt anbefalede koncentration til fortynding er 50 ml lægemiddel pr. liter.

Sørg for at vandfordelingssystemet er rengjort før og efter behandlingsperioden.

Om nødvendigt tilbageholdes drikkevand i 2 timer før behandlingen for at stimulere tørst.

Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet, så al medicin indtages i løbet af 24 timer. Sørg for, at det medicinske vand er fuldt opbrugt for at undgå underdosering, da det kan føre til ineffektiv brug og kan fremme resistensudvikling.

Bivirkninger

Høns og kyllinger:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Misdannelser af fjer

 

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Gris
Produktidentifikation - 565881
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 565881
EAN 7046265658818
PAKNINGER
Fludosol
Salfarm Danmark A/S
1 x 1 l
565881

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Fludosol

200 mg/ml Oral suspension til brug i drikkevand
1 x 1 l
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.