Dophacyl

1 x 1000 g
Pulver til brug i drikkevand/mælk
PO

Dyrearter

Kvæg (kalve) og svin.

Indikationer

Kalve:

Til understøttende behandling af feber ved akut respiratorisk sygdom, i kombination med passende (f.eks. antiinfektiøs) behandling efter behov.


Svin:

- til behandling af inflammation, i kombination med passende (f.eks. antiinfektiøs) behandling efter behov.

- at fremme genopretning af åndedræt og reducere hoste ved luftvejsinfektioner i kombination med samtidig antibiotikabehandling.

Dosering og indgivelsesvej

Anvendelse i drikkevand/mælk.

Kalve: 40 mg natriumsalicylat pr. kg legemsvægt en gang daglig i 1 til 3 dage.

Svin: 35 mg natriumsalicylat pr. kg legemsvægt pr. dag i 3 til 5 dage.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt.

Indtagelsen af medicineret vand/mælkeerstatning afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen af natriumsalicylat i overensstemmelse hermed.

Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:Den maksimale opløselighed af det testede produkt i mælkeerstatning ved 65°C er 10 g/liter. Mælkeerstatningen skal tilberedes, før produktet tilsættes. Opløsningen skal omrøres i 5 minutter. Medicinsk mælkeerstatning skal indtages inden for 6 timer efter tilberedning.

Den maksimale opløselighed af produktet i vand (blødt/hårdt) ved 4ºC/20ºC er 250 g/liter.

Ved stamopløsninger og ved brug af en doseringsenhed skal man være opmærksom på ikke at overskride den maksimale opløselighed, der kan opnås under de givne forhold. Juster doseringspumpens flowhastighed i henhold til koncentrationen af stamopløsningen og vandindtaget hos de dyr, der skal behandles. Medicinsk drikkevand skal tilberedes frisk hver 24. time.

Vandoptagelsen skal overvåges med hyppige intervaller under medicineringen. Det medicinerede drikkevand skal være den eneste kilde til drikkevand under hele behandlingen. Alt medicineret drikkevand, som ikke er drukket inden for 24 timer, skal kasseres.

Efter medicineringsperioden skal vandforsyningssystemet rengøres på passende vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Bivirkninger

Kvæg (kalve) og svin:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Forstyrrelse i fordøjelseskanalen1

Langvarig blødning2

1 gastrointestinal irritation, især hos dyr med præeksisterende gastrointestinal sygdom

2 reversibel inhibering af blodets normale koagulation; effekten aftager inden for cirka 7 dage.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen og etikettering for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 391889
EAN 7046263918891
PAKNINGER
Dophacyl
Salfarm Danmark A/S
1 x 1000 g
391889

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Dophacyl

1.000 mg/g Pulver til brug i drikkevand/mælk
1 x 1000 g
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.