Strangvac

8 x 1 stk
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Heste

Indikationer

Aktiv immunisering af heste fra 8-månedersalderen for:

- Nedsat kropstemperatur, hoste, synkebesvær og tegn på depression (appetitløshed, ændret adfærd) i det akutte stadium af infektion med Streptococcus equi.

- Reduktion i antallet af abscesser i submandibulære og retrofaryngeale lymfeknuder.

Indtræden af immunitet:

- 2 uger efter den anden vaccination.

Varighed af immunitet:

2 måneder efter den anden vaccination

Vaccinen er beregnet til heste, for hvilke der klart er identificeret høj risiko for Streptococcus equi-infektion fra områder, hvor dette patogen vides at være til stede.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Ryst hætteglasset grundigt før brug. Undgå anbrud af flere hætteglas. Undgå kontaminering.

Vaccinationsprogram:

Primært vaccinationsforløb:

Administrer én dosis (2 ml) ved intramuskulær injektion, efterfulgt af endnu en dosis (2 ml) efter fire uger.

Revaccination:

Der foreligger ikke data om forlænget klinisk immunitet ved revaccination med en enkelt dosis.

Hos heste med høj risiko for S. equi-infektion anbefales det derfor at gentage det primære vaccinationsprogram efter to måneder.

Bivirkninger

Forbigående stigning i kropstemperaturen på op til 2,6° C i 1-5 dage er meget almindelig efter vaccination.

Forbigående lokale vævsreaktioner på injektionsstedet, kendetegnet ved varme, smerter og hævelse (ca. 5 cm i diameter) er meget almindelige og varer i op til fem dage. Hyppigheden af reaktioner på injektionsstedet er mere udtalt efter den anden primære dosis og efterfølgende doser, og øget hævelse på op til 8 cm i diameter kan forekomme.

Appetitløshed og adfærdsændringer af en dags varighed er almindelige.

Okulært udflåd, som kan være mukopurulent og komme fra begge øjne, ses meget almindeligt i 1-5 dage efter vaccinationen.

I meget sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr udviser bivirkninger)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10 000 dyr, herunder enkeltstående tilfælde)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 571311
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 571311
EAN 7046265713111
PAKNINGER
Strangvac
Nordvacc
8 x 1 stk
571311
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.