Nobivac L4

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde mod:

- L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola for at begrænse infektion og udskillelse i urin.

- L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni for at begrænse infektion og udskillelse i urin.

- L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava for at begrænse infektion.

- L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang for at begrænse infektion og udskillelse i urin.


Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan anvendelse.

Det skal sikres at vaccinen har rumtemperatur (15 °C – 25 °C) før brug.

Til hunde på 6 uger eller ældre gives to vaccinationer af en dosis (1 ml ) med et interval af 4 uger.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination: Den første vaccination kan gives fra 6-9(’) ugers alderen og den anden fra 10-13 ugers alderen.

Revaccination: Hunde bør revaccineres årligt med en dosis (1 ml).

(*) I tilfælde af højt niveau af maternelt deriverede antistoffer, anbefales første vaccination ved 9ugers alderen.

Ved samtidig anvendelse af 1 dosis Nobivac vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens type-2 adenovirus, hundeparvovirus (stamme 154), og/eller hundeparainfluenzavirus komponenter, skal den rekonstitueres med 1 dosis (1 ml) Nobivac L4. De opblandede vacciner skal opnå rumtemperatur (15 °C – 25 °C) inden de administreres ved subkutan injektion.

Bivirkninger

Let forbigående øget kropstemperatur (≤ 1°C) er observeret som meget almindeligt i kliniske studier i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan vise nedsat aktivitet og ædelyst. En lille forbigående hævelse på injektionsstedet (≤ 4 cm), som sommetider kan være fast og øm ved palpation, er observeret som meget almindeligt i kliniske studier. Sådanne hævelser vil enten være forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination.

I meget sjældne tilfælde er rapporteret kliniske tegn på immun-medieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret thrombocytopeni eller immun-medieret polyarthritis. I meget sjældne tilfælde kan en forbigående akut overfølsomhedsreaktion forekomme. Sådanne overfølsomhedsreaktioner kan udvikles til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi), som kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår anbefales passende behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 433423
EAN 7046264334232
PAKNINGER
Nobivac L4
MSD Animal Health
10 x 1 ml
433423
Nobivac L4
Paranova Danmark A/S
10 x 1 ml
557410
Nobivac L4
MSD Animal Health
50 x 1 ml
521610
Nobivac L4
Paranova Danmark A/S
50 x 1 ml
589160
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.