Purevax FeLV

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger gamle eller ældre, mod felin leukæmi til beskyttelse mod persistent viræmi og kliniske tegn på sygdommen.

Indtræden af immunitet: 2 uger efter basisvaccination.

Varighed af immunitet: 1 år efter sidste vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Injicer en dosis på 1 ml eller 0,5 ml (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) i henhold til følgende program:

Basisvaccination: første injektion: fra 8 uger gamle. anden injektion: 3 til 5 uger senere.

Revaccination: årligt.

Bivirkninger

En midlertidig, mindre hævelse (< 2cm), der forsvinder inden for 1 til 4 uger, var en meget almindelig observation på injektionsstedet i sikkerheds- og feltstudier.

Forbigående letargi og hyperthermi, som varede i 1 dag, undtagelsesvis i 2 dage, var en meget almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier.

Anoreksi og emesis er rapporteret i meget sjældne tilfælde, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

En hypersensitivitetsreaktion kan forekomme i meget sjældne tilfælde. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi). Hvis sådanne reaktioner opstår anbefales relevant behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 164965
EAN 7046261649650
PAKNINGER
Purevax FeLV
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
164965
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.