Rheumocam (7 - 10 kg)

1 x 20 stk
Tyggetablet
PO

Aktivt stof

 • Meloxicam : 1 mg
 • Dyrearter

  Hund

  Indikationer

  Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

  Dosering og indgivelsesvej

  Den indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt på den første dag.

  Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

  Hver tyggetablet indeholder enten 1 mg eller 2,5 mg meloxicam, som svarer til den daglige vedligeholdelsesdosis for en hund med henholdsvis 10 kg eller 25 kg legemsvægt.

  Hver tyggetablet kan halveres således at dosering bliver korrekt svarende til dyrets individuelle legemsvægt. Rheumocam tyggetabletter kan administreres med eller uden foder, er tilsat aroma og indtages frivilligt af de fleste hunde.

  Doseringsskema for vedligeholdelsesdosis:

  Legemsvægt (kg)

  Antal tyggetabletter

  mg/kg

  1 mg

  2,5 mg

  4,0–7,0

  ½

   

  0,13–0,1

  7,1–10,0

  1

   

  0,14–0,1

  10,1–15,0

   

  0,15–0,1

  15,1–20,0

  2

   

  0,13–0,1

  20,1–25,0

   

  1

  0,12–0,1

  25,1–35,0

   

  0,15–0,1

  35,1–50,0

   

  2

  0,14–0,1

  Hvis en endnu mere præcis dosering ønskes, bør det overejes at bruge Rheumocam oral suspension til hunde. Det anbefales at bruge Rheumocam oral suspension til hunde, der vejer mindre end 4 kg.

  En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

  Bivirkninger

  Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, lethargi og nyresvigt er af og til set.

  I meget sjældne tilfælde er der set hæmorragisk diarré, hæmatemesis, gastro-intestinal ulceration og forhøjede leverenzymer.

  Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

  Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

  Udlevering

  B - Receptpligtigt, flere udleveringer
  Hund
  Produktidentifikation - 034925
  Log ind for at se flere billeder
  PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
  VNR 034925
  EAN 7046260349254
  PAKNINGER
  Rheumocam (7 - 10 kg)
  Biovet
  1 x 20 stk
  034925
  Rheumocam (7 - 10 kg)
  Biovet
  1 x 20 stk
  174781

  Lignende pakninger

  Viser 1 af 1 resultat
  Kun for registrerede dyrlæger Log ind
  Hund

  Rheumocam (7 - 10 kg)

  1 mg Tyggetablet
  1 x 20 stk
  VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
  vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.