Bravecto spot-on (1,2 - 2,8 kg)

1 x 1 stk
Spot-on, opløsning
SN

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Til behandling af flåt- og loppeangreb hos katte.

Dette veterinærlægemiddel er et systemisk insekticid og acaricid, der har øjeblikkelig og vedvarende dræbende effekt på lopper (Ctenocephalides felis) og flåter (Ixodes ricinus) i 12 uger.

Lopper og flåter skal sætte sig på værten og starte fødeindtag, før de udsættes for det aktive stof.

Produktet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (flea allergy dermatitis, FAD).

Til behandling af infestationer med øremider (Otodectes cynotis).

Dosering og indgivelsesvej

Til spot-on anvendelse.

Bravecto gives i henhold til nedenstående tabel (svarende til en dosis på 40 - 94 mg fluralaner/kg kropsvægt):

Kattens vægt (kg)

Styrke og antal pipetter, der skal gives

Bravecto 112,5 mg

Bravecto 250 mg

Bravecto 500 mg

1,2 - 2,8

1

   

> 2,8 - 6,25

 

1

 

> 6,25 - 12,5

   

1

Til katte, der vejer mere end 12,5 kg, anvendes to pipetter, hvis styrke tilsammen passer bedst til kropsvægten.

Indgivelsesmåde

imageTrin 1: Umiddelbart før brug åbnes brevet og pipetten tages ud. Tag beskyttelseshandsker på. Hold om pipetten i bunden, der hvor den er sammensvejst, eller omkring den hårde del lige under hætten i oprejst stilling (spidsen skal vende opad), når den åbnes. Drej hætten en hel omgang med eller mod uret. Hætten bliver siddende på pipetten; det er ikke muligt at tage den helt af. Pipetten er åben og klar til brug, når man mærker, at forseglingen er brudt.

 

imageTrin 2: Katten skal stå eller ligge med ryggen i vandret stilling for at lette påføringen. Placér pipettespidsen i kattens nakke, der hvor man kan mærke, kraniet slutter.

Trin 3: Klem forsigtigt på pipetten og påfør hele indholdet direkte på kattens hud. Produktet anvendes ved at påføre indholdet i nakken, helt oppe hvor man kan mærke, kraniet slutter: for katte med en kropsvægt på op til 6,25 kg påføres indholdet på ét enkelt sted og for katte med en kropsvægt på over 6,25 kg på to steder.

Behandlingsskema

For at opnå optimal kontrol af flåt- og loppeangreb skal lægemidlet gives med 12 ugers mellemrum. Til behandling af infestationer med øremider (Otodectes cynotis) skal der påføres en enkelt dosis af produktet. Det anbefales, at der foretages en veterinærundersøgelse igen 28 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have behov for yderligere behandling med et andet produkt.

Bivirkninger

Milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet såsom erytem og pruritus eller alopeci var almindeligt observerede bivirkninger i kliniske studier (2,2 % af de behandlede katte).

Følgende andre ikke almindelige symptomer er observeret kort efter påføring: apati, tremor og anoreksi (0,9 % af behandlede katte) eller opkastning og hypersalivation (0,4 % af behandlede katte).

Kramper er rapporteret i meget sjældne tilfælde baseret på bivirkningsindberetninger efter markedsføring (pharmacovigilance).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 198668
EAN 7046261986687
PAKNINGER
Bravecto spot-on (1,2 - 2,8 kg)
MSD Animal Health
1 x 1 stk
198668

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat

Bravecto spot-on (1,2 - 2,8 kg)

112,5 mg/pipette Spot-on, opløsning
1 x 1 stk
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.