Tulissin

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsomme for tulathromycin. Tilstedeværelse af sygdommen i gruppen skal være konstateret, inden produktet anvendes. Veterinærlægemidlet må kun anvendes til svin, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2–3 dage.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

En enkelt injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/10 kg legemsvægt) i nakkeregionen.

Til behandling af svin over 40 kg legemsvægt deles dosen således, at ikke mere end 4 ml bliver injiceret på samme sted.

For alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske symptomer på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske symptomer er forsvundet.

For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Ved samtidig behandling af grupper af dyr anbefales det at benytte særskilt kanyle til udtagning eller en automatsprøjte, for at undgå overdreven perforering. Proppen kan perforeres op til 30 gange.

Bivirkninger

Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) findes i ca. 30 dage efter injektion.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
Produktidentifikation - 455636
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 455636
EAN 7046264556368
PAKNINGER
Tulissin
Virbac Danmark
1 x 50 ml
455636
Tulissin
Virbac Danmark
1 x 100 ml
523022

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris

Tulissin

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Gris

Tulissin

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Gris

Tulissin

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Gris

Tulissin

25 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml, 1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.