Bravecto (2 - 4,5 kg)

1 x 1 stk
Tyggetablet
PO

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Til behandling af flåt- og loppeangreb hos hunde.

Dette veterinærlægemiddel er et systemisk insekticid og acaricid, der giver:

- øjeblikkelig og vedvarende virkning på lopper (Ctenocephalides felis) i 12 uger

- øjeblikkelig og vedvarende virkning på flåter (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus ogD.

variabilis) i 12 uger

- øjeblikkelig og vedvarende virkning på flåter (Rhipicephalus sanguineus) i 8 uger.


Lopper og flåter skal bide sig fast på værten og starte indtag af føde, før de udsættes for det aktive stof.


Produktet kan anvendes som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (FAD).


Til behandling af demodicose forårsaget af Demodex canis.


Til behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var.canis).


Til reduktion af risikoen for infektion med Babesia canis canis overført fra Dermacentor reticulatus i op til 12 uger. Effekten er indirekte på grund af produktets aktivitet over for vektoren.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Bravecto skal administreres i henhold til nedenstående tabel (svarende til en dosis på 25-56 mg fluralaner/kg kropsvægt inden for hver enkelt vægtgruppe):

Hundens

vægt (kg)

Styrke og antal tabletter, der skal indgives

Bravecto 112,5 mg

Bravecto 250 mg

Bravecto 500 mg

Bravecto 1.000 mg

Bravecto 1.400 mg

2-4,5

1

       

>4,5-10

 

1

     

>10-20

   

1

   

>20-40

     

1

 

>40-56

       

1

Tyggetabletterne må ikke knuses eller deles.

Til hunde, der vejer mere end 56 kg, anvendes to tabletter, som tilsammen passer bedst til kropsvægten.

Indgivelsesmåde

Indgiv Bravecto tyggetabletter på fodringstidspunktet eller umiddelbart før eller efter.

Bravecto er en tyggetablet, som de fleste hunde synes godt om. Hvis hunden ikke frivilligt indtager tabletten, kan den også gives sammen med mad eller direkte i munden. Hunden bør iagttages under indgivelsen for at sikre, at den synker tabletten.

Behandlingsskema

For at opnå optimal kontrol af loppeangreb skal veterinærlægemidlet administreres med 12 ugers interval. Behandlingsinterval for at opnå optimal kontrol af flåtangreb afhænger af flåtarten. Se pkt. 4.2.

Til behandling af infestationer med miden Demodex canis skal der indgives en enkelt dosis af produktet. Da demodicose er en multifaktoriel sygdom, anbefales det også at behandle eventuelle underliggende sygdomme på passende måde.

Til behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis) skal der indgives en enkelt dosis af produktet. Behovet for og hyppigheden af genbehandling skal fastsættes i overensstemmelse med den ordinerende dyrlæges vurdering.

Bivirkninger

Milde og forbigående gastrointestinale forstyrrelser såsom diarré, opkastning, appetitløshed og savlen var almindeligt observerede bivirkninger i kliniske studier (1,6 % af de behandlede hunde).

Letargi, muskeltremor, ataksi og kramper er rapporteret i meget sjældne tilfælde i spontane indberetninger.


De fleste indrapporterede bivirkninger var selvbegrænsende og kortvarige.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 466743
EAN 7046264667439
PAKNINGER
Bravecto (2 - 4,5 kg)
MSD Animal Health
1 x 1 stk
466743
Bravecto (2 - 4,5 kg)
Paranova Danmark A/S
1 x 1 stk
495532
Bravecto (2 - 4,5 kg)
MSD Animal Health
1 x 2 stk
406798
Bravecto (2 - 4,5 kg)
2care4
1 x 2 stk
394818
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.