Circovac

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (polte, gylte, søer og smågrise fra 3-ugers alderen).

Indikationer

Smågrise: Aktiv immunisering af smågrise for at reducere den fækale udskillelse af PCV2 og virusbelastning i blod; en hjælp til at reducere PCV2–associerede kliniske symptomer, herunder svind, vægttab og mortalitet samt for at reducere virusbelastning og læsioner i lymfoidt væv i forbindelse med PCV2 infektion.

Indtræden af immunitet: 2 uger.

Varighed af immunitet: mindst 14 uger efter vaccination.

Søer, polte og gylte: Passiv immunisering af pattegrise via kolostrum efter aktiv immunisering af polte, gylte og søer. Herved reduceres læsioner i det lymfoide væv som følge af PCV2-infektion, og PCV2-relateret dødelighed nedsættes.

Varighed af immunitet: op til 5 uger efter overførsel af passive antistoffer gennem optagelse af kolostrum.

Dosering og indgivelsesvej

Vaccinen bør opløses umiddelbart efter den er taget ud af køleskab (eller anden kold opbevaring).

Ved anvendelse af vaccinen skal hætteglasset med antigen suspension rystes omhyggeligt, hvorefter indholdet injiceres over i hætteglasset med emulsion. Ryst forsigtigt før brug. Den opløste vaccine er en homogen, hvid emulsion.

Når Circovac anvendes alene

Smågrise fra 3 ugers-alderen:

Administrer 1 dosis på 0,5 ml ved dyb intramuskulær injektion.

Polte, gylte og søer:

Administrer 1 dosis på 2 ml ved dyb intramuskulær injektion i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

• Polte og gylte: En injektion, der efterfølges af en anden injektion 3-4 uger senere, mindst 2 uger før løbning. En tredje injektion skal gives mindst 2 uger før faring.

• Søer: 2 injektioner med 3-4 ugers mellemrum, mindst 2 uger før faring.

Revaccination:

• 1 injektion i hver drægtighed, mindst 2-4 uger før faring.

Når Circovac blandes med Mhyogen vet.

Sammenblanding er begrænset til 100 doser (200 ml)-pakningsstørrelsen for Mhyogen vet. og 100 doser (50 ml rekonstitueret vaccine)-pakningsstørrelsen for Circovac.

Smågrise fra 3 ugers-alderen:

Circovac

Mhyogen vet.

100 doser til smågrise (50 ml rekonstitueret suspension + emulsion)

100 doser (200 ml vaccine) i 250 ml flaske

Vaccinationsudstyr skal anvendes under aspetiske forhold og i overensstemmelse med fremstillerens brugsanvisninger for udstyret.

Forbered Circovac ved at omryste hætteglasset med antigen suspension grundigt og injicere dets indhold ind i hætteglasset med adjuvans-emulsion.

Bland 50 ml Circovac og 200 ml Mhyogen vet. og omryst forsigtigt indtil blandingen er en homogen hvid emulsion.

Administrer en 2,5 ml dosis af blandingen som intramuskulær injektion i siden af nakkemuskulaturen. Hele vaccineblandingen skal anvendes umiddelbart efter sammenblanding.

Bivirkninger

Vaccination kan undtagelsesvis forårsage hypersensitivitetsreaktioner. I sådanne tilfælde bør der gives korrekt symptomatisk behandling.

Lette og forbigående lokalreaktioner optræder normalt efter administration af 1 dosis af vaccinen, hovedsageligt hævelse (gensn. op til 2 cm2) og rødme (gensn. op til 3 cm2) og i nogle tilfælde ødem (gensn. op til 17 cm2). Disse reaktioner heler spontant inden for maks. 4 dage i gennemsnit uden nogen følger for sundheden og zooteknisk adfærd.

I kliniske undersøgelser blev der udført post-mortem-undersøgelse af injektionsstedet højst 50 dage efter vaccination af søer. Dette afslørede begrænsede læsioner som misfarvning og granulom i størstedelen af dyrene, ligesom nekrose eller fibrose i ca. halvdelen af dyrene. Hos smågrise blev der i laboratorieundersøgelser iagttaget mindre udbredte læsioner p.gr.a. det mindre dosisvolumen. Ved slagtning sås i sjældne tilfælde kun begrænset fibrose.

Inden for 2 dage efter injektion kan der ses en gennemsnitlig stigning i legemstemperatur på op til 1,4 oC. Stigning i legemstemperatur på mere end 2,5 °C, der varer under 24 timer, ses sjældent.

I sjældne tilfælde kan der iagttages let apati eller nedsat ædelyst. Dette normaliseres spontant.

I yderst sjældne tilfælde kan der ses abort efter vaccination.

Frekvensen af bivirkninger er defineret ud fra følgende:

- Meget almindelige (rammer mere end 1 dyr ud af 10 over et behandlingsforløb)

- Almindelige (rammer mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr )

- Ualmindelige (rammer mere end 1 dyr men mindre end 10 dyr ud af 1000 dyr)

- Sjældne (rammer mere end 1 dyr men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjældne (rammer mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 094951
EAN 7046260949515
PAKNINGER
Circovac
Ceva Animal Health
1 x 25 dosis
094951
Circovac
PharmaMénta
1 x 25 dosis
431318
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.