Purevax RC

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

- mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn,

- mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn.


Indtræden af immunitet: 1 uge efter basisvaccination.


Varighed af immunitet: 1 år efter basisvaccination og 3 år efter seneste revaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Rekonstituer forsigtigt vaccinen for at opnå en ensartet suspension med begrænset skumdannelse. Udseende efter rekonstituering: klar, svagt gul suspension.

Rekonstituer lyofilisatet med 0,5 ml eller 1 ml solvens (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) og injicer en vaccinedosis i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

- første injektion fra 8-ugersalderen,

- anden injektion: 3 til 4 uger senere.


Ved mistanke om tilstedeværelse af høje værdier af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis eller calicivirus komponenterne (fx hos 9 til 12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed, og/eller ved kendskab til eller mistanke om, at moderdyret har været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes til killingerne er 12 uger gamle.


Revaccination:

- den første revaccination skal foretages et år efter basisvaccinationen,

- efterfølgende revaccinationer: med intervaller på op til 3 år.

Bivirkninger

Forbigående apati og anoreksi samt hypertermi (der sædvanligvis varer 1 til 2 dage) var en almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier. En lokal reaktion (let smerte ved berøring, kløe eller let hævelse), der forsvinder inden for højst 1 til 2 uger, var en almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier.

Emesis (hovedsageligt inden for 24 til 48 timer) er observeret i meget sjældne tilfælde, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

En hypersensitivitetsreaktion, der kan kræve passende symptomatisk behandling, var en ikke almindelig observation i feltstudier.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Kat
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 173635
EAN 7046261736350
PAKNINGER
Purevax RC
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 dosis
173635
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.