Hydrocortisone aceponate Ecuphar

1 x 76 ml
Kutanspray, opløsning
CU

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Symptomatisk behandling af inflammatoriske og kløende dermatoser hos hunde.

Lindring af kliniske symptomer forbundet med atopisk dermatitis.

Dosering og indgivelsesvej

Kutan anvendelse.

Før administrationen skrues spraypumpen på flasken.

Lægemidlet påføres så ved at aktivere spraypumpen. Sprayflasken holdes i en afstand af ca. 10 cm fra det område, som ønskes behandlet.

Den anbefalede dosering er 1,52 µg hydrocortisonaceponat/cm2 hud pr. dag. Denne dosis opnås ved to pumpeslag pr. 10 x 10 cm hud.

Ved behandling af inflammatorisk og kløende dermatoser gentages behandlingen en gang dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

I de tilfælde, hvor der er behov for en forlænget behandling, bør dyrlægen vurdere fordele og ulemper ved fortsat brug af veterinærlægemidlet.

Hvis symptomerne ikke bedres i løbet af 7 dage, bør behandlingen reevalueres af dyrlægen

Til lindring af kliniske symptomer forbundet med atopisk dermatitis gentages behandlingen en gang dagligt i mindst 14 dage og op til 28 på hinanden følgende dage.

Kontrolbesøg hos dyrlægen bør foretages efter 14 dage for at vurdere om videre behandling er nødvendig. Hunden bør undersøges regelmæssigt for HPA-suppression eller hudatrofi, som begge kan være asymptomatiske.

Enhver forlænget anvendelse af præparatet til kontrol med atopi bør baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet. Dette bør ske for det enkelte dyr efter en revurdering af diagnosen samt en overvejelse over behandlingsplanen med flere mulige lægemidler.


På grund af formuleringen som en flygtig spray behøver dette produkt ikke masseres ind i huden.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme forbigående lokale reaktioner (rødme og/eller kløe) på applikationsstedet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 401239
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 401239
EAN 7046264012390
PAKNINGER
Hydrocortisone aceponate Ecuphar
ScanVet
1 x 76 ml
401239

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Hydrocortisone aceponate Ecuphar

0,584 mg/ml Kutanspray, opløsning
1 x 76 ml
Hund

Hydrocortisone aceponate Ecuphar

0,584 mg/ml Kutanspray, opløsning
1 x 76 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.