Fluboral

1 x 1 l
Opløsning til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin og kyllinger.

Indikationer

Kyllinger:

Behandling af helminthiasis forårsaget af:

- Ascaridia galli (voksenstadier)

- Heterakis gallinarum (voksenstadier)

- Capillaria spp. (voksenstadier)

Svin:

Behandling af helminthiasis forårsaget af Ascaris suum (voksen- og L4-indvoldsorme­stadier)

Dosering og indgivelsesvej

Anvendelse i drikkevand.

Dosering:

Kyllinger:

1,43 mg flubendazol (= 0,00715 ml af produktet eller 0,00775 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 7 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 1 ml af produktet pr. 140 kg legemsvægt dagligt i 7 dage.

Svin:

a. Behandling af voksenstadier og L4-indvoldsstadier af Ascaris suum

1 mg flubendazol (= 0,005 ml af produktet eller 0,00542 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 5 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 1 ml af produktet pr. 200 kg legemsvægt dagligt i 5 dage.

b. Behandling af voksenstadier af Ascaris suum

2,5 mg flubendazol (= 0,0125 ml af produktet eller 0,0136 g af produktet) pr. kg legemsvægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, administreret oralt i drikkevand, dvs. 2,5 ml af produktet pr. 200 kg legemsvægt dagligt i 2 dage.

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

Hvis der anvendes en vægtskala:

g af produkt påkrævet pr. dag = ml af produkt påkrævet pr. dag x 1,084

Administrationsmåde:

Vandforsyningssystemet skal rengøres før og efter behandlingsperioden.

Der skal tilberedes en frisk suspension hver dag.

Beholderen skal rystes i 30 sekunder før brug.

1. Tanke:

Tilsæt vand til den daglige mængde påkrævet produkt, indtil volumenet svarer til den mængde vand, dyrene normalt drikker i løbet af ca. 4 timer.

2. Doseringspumper:

Forbered en stamsuspension i henhold til pumpens flowhastighed. For eksempel: Ved en 1 % flowhastighed tilsættes vand til den daglige mængde påkrævede produkt, indtil volumenet svarer til 1 % af den mængde vand, dyrene normalt drikker i løbet af ca. 4 timer. Den maksimale koncentration af produktet i drikkevandet bør være 150 ml/l.

Pisk med et piskeris i ca. 5 sekunder for at opnå en hvid, mælkeagtig, homogen blanding.

For at sikre korrekt dosering, skal der være en stor vandgennemstrømning i drikkevandssystemet:

- administrer produktet på det tidspunkt hvor dyrenes vandforbruget forventes at være højest,

- tilbagehold om nødvendigt drikkevand i 2 timer inden behandling for at stimulere dyrenes tørst

Sørg for, at det medicinerede vand drikkes helt op for at undgå underdosering. Det nøjagtige tidsrum, hvori produktet administreres hver dag, er ikke kritisk, men alle dyr bør have tilstrækkelig tid til at drikke.

Underdosering kan resultere i, at behandlingen ikke virker og kan fremme resistensudvikling.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt. Hvis dyr behandles kollektivt, bør der oprettes rimeligt homogene grupper, og alle dyr i en gruppe bør doseres med den mængde/hastighed, der svarer til det tungeste dyr.

Doseringsanordningens nøjagtighed skal kontrolleres omhyggeligt. Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Gris
Produktidentifikation - 589210
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 589210
EAN 7046265892106
PAKNINGER
Fluboral
Dechra Veterinary Products
1 x 1 l
589210

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Fluboral

200 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand
1 x 1 l
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.