Equipulmin vet.

1 x 355 ml
Syrup
PO

Dyrearter

Hest

Indikationer

Behandling af luftvejslidelse hos heste, hvor luftvejsobstruktion som følge af bronkospasmer og/eller ophobning af slim er en medvirkende faktor og øget mucociliær clearance er ønskværdig. Kan anvendes alene eller som støtteterapi.


Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Hvert pumpeslag giver 4 ml lægemiddel (0,100 mg clenbuterolhydrochlorid, svarende til 0,088 mg clenbuterol).

Inden første anvendelse skal pumpen trykkes ned to gange. Kassér den mængde syrup, der her pumpes op.

Det er ikke muligt at udtømme alt indholdet ved brug af pumpen.

Der gives 4 ml lægemiddel pr 125 kg legemsvægt to gange daglig. Dette svarer til to daglige indgifter af 0,8 mikrogram clenbuterolhydrochlorid pr kg kropsvægt (0,7 mikrogram clenbuterol pr. kg kropsvægt).

Syruppen bør tilsættes foderet.


Behandlingsvarighed: 10-14 dage ved akutte eller sub-akutte tilstande og over længere tid ved kroniske tilfælde. Hvis symptomer afhjælpes markant, kan dosis reduceres med det halve efter ca. 10 dage.

Bivirkninger

Clenbuterol kan forårsage svedudbrud (hovedsagelig i halsområdet), muskelsitren, hurtig hjerterytme, let blodtryksfald og rastløshed. Disse bivirkninger er velkendte for β-agonister og forekommer sjældent.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 433980
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 433980
EAN 7046264339800
PAKNINGER
Equipulmin vet.
ScanVet
1 x 355 ml
433980

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hest

Equipulmin vet.

25 mikg/ml Syrup
1 x 355 ml
Hest

Equipulmin vet.

25 mikg/ml Syrup
1 x 355 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.