Equip T vet.

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Heste

Indikationer

Til aktiv immunisering af heste mod tetanus for at forhindre dødelighed.

Immunitetens indtræden: 2 uger efter basisvaccination.

Immunitetens længde: 36 måneder efter basisvaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Dosis: 2 ml

Administration: Equip T skal omrystes grundigt før anvendelse, det skal administreres ved dyb intramuskulær injektion.

Basisvaccination tilheste fra 5 måneder:

Der bør administreres en enkeltdosis to gange med 4-6 ugers mellemrum.

Revaccination:

En enkeltdosis revaccination bør administreres hvert 3 år.

Bivirkninger

Det er almindeligt, at dyr får en reaktion på vaccination. Dette kan komme til udtryk som stivhed, en mild, forbigående temperaturstigning, typisk 9-12 timer efter vaccination eller en lille, blød, ikke‑smertefuld lokal hævelse (op til 30 mm i diameter) på injektionsstedet. Disse tilstande forsvinder normalt af sig selv dagen efter vaccinationen.

Der er rapporteret om smerter på injektionsstedet, anoreksi og letargi i meget sjældne tilfælde.

Overfølsomhedsreaktioner forekommer meget sjældent. I tilfælde af en allergisk eller anafylaktisk reaktion, skal der omgående gives behandling med et opløseligt glucocorticoid intravenøst eller med adrenalinin intramuskulær.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 387863
EAN 7046263878638
PAKNINGER
Equip T vet.
Zoetis
10 x 1 ml
387863
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.