Equip EHV 1.4

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Hest.

Indikationer

Forebyggende mod luftvejsinfektioner forårsaget af EHV1 og EHV4, samt mod abort forårsaget af EHV1.

Vaccinen beskytter ikke mod virusudskillelse efter infektion, og fuld beskyttelse mod kliniske symptomer kan ikke forventes.

Dosering og indgivelsesvej

En dosis 1,5 ml pr. hest gives dybt intramuskulært under iagttagelse af normale aseptiske forholdsregler og anvendelse af sterilt injektionsudstyr.

Vaccinationsregime:

1. Vaccination mod luftvejsinfektioner

- Førstegangs vaccination

Førstegangsvaccinationen består af to doser af Equip EHV 1,4 gives med 4-6 ugers mellemrum. Førstegangsvaccinationen af føl startes i 5-6 måneders alderen.

I tilfælde af øget infektionsfare (f.eks. ved utilstrækkelig kolostrum indtagelse eller fare for smitte med EHV1 eller EHV4) gives føllene en dosis Equip EHV 1,4 i 3-4 måneders alderen, efterfulgt af en dosis i 5-6 måneders alderen og en dosis 4-6 uger efter.

- Boostervaccination.

Det anbefales at give en boostervaccination af Equip EHV 1,4 hver 6. måned.

2. Forebyggelse af virusabort.

Drægtige hopper vaccineres i femte, syvende og niende drægtighedsmåned med en enkelt dosis på 1,5 ml hver gang.

Bivirkninger

Der er i sjældne tilfælde meldt om forbigående reaktioner på injektionsstedet (hævelse), stivbenet gang og systemiske reaktioner (anorexi, hypertermi og letargi). Hævelse kan være forbundet med smerte, men måler sædvanligvis ikke mere end 5 cm i diameter. De observerede kliniske tegn forsvinder i reglen uden behandling i løbet af nogle få op til 10 dage efter vaccinationen.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme anafylaktiske reaktioner.

Der kan i meget sjældne tilfælde udvikles abscesser, og man bør derfor være omhyggelig med at følge de anvisninger om steril injektion, som er angivet under pkt. 4.9.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 374238
EAN 7046263742380
PAKNINGER
Equip EHV 1.4
Zoetis
10 x 1 dosis
374238
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.