Eprinex vet.

1 x 250 ml
Pour-on, opløsning
PN

Dyrearter

Kvæg (kød- og malkekvæg)

Får

Ged

Indikationer

Behandling af infestationer med følgende eprinomectinfølsomme parasitter:

 

Kvæg

PARASIT

VOKSNE

L4

Inhiberede L4

Gastrointestinale rundorme:

     

Ostertagia spp.

 

O. lyrata

   

O. ostertagi

Cooperia spp.

C. oncophora

 

C. punctata

 

C. surnabada 

 

C. pectinata

 

Haemonchus placei

 

Trichostrongylus spp.

 

T. axei

 

T. colubriformis

 

Bunostomum phlebotomum

 

Nematodirus helvetianus

 

Oesophagostomum spp.

   

Oesophagostomum radiatum

 

Trichuris spp.

   

Lungeorm:

     

Dictyocaulus viviparus

 


Oksebremselarver
(parasitstadier)

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

Skabmider

Chorioptes bovis

Sarcoptes scabiei var. bovis

Lus

Linognathus vituli

Damalinia bovis

Haematopinus eurysternus

Solenopotes capillatus

Stikfluer

Haematobia irritans


FORLÆNGET VIRKNING

Når produktet appliceres som anbefalet, forebygger det mod fornyet smitte med:

Parasit

Forlænget virkning

Dictyocaulus viviparus

Op til 28 dage

Ostertagia ostertagi

Op til 28 dage

Oesophagostomum radiatum

Op til 28 dage

Cooperia punctata

Op til 28 dage

Cooperia surnabada 

Op til 28 dage

Cooperia oncophora

Op til 28 dage

Nematodirus helvetianus

Op til 14 dage

Trichostrongylus colubriformis

Op til 21 dage

Trichostrongylus axei

Op til 21 dage

Haemonchus placei

Op til 21 dage

For at opnå det bedste resultat bør veterinærlægemidlet indgå i et program, som har til hensigt at kontrollere både interne og externe parasitter hos kvæg baseret på epidemiologien af disse parasitter.

Får

Gastrointestinale rundorme (voksne)

Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata)

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Nematodirus battus

Cooperia curticei

Chabertia ovina

Oesophagostomum venulosum

Lungeorm (voksne)

Dictyocaulus filaria

Næsebremselarver (L1, L2, L3)

Oestrus ovis


Ged

Gastrointestinale rundorme (voksne)

Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata)

Haemonchus contortus

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Nematodirus battus

Cooperia curticei

Oesophagotomum venulosum

Lungeorm (voksne)

Dictyocaulus filaria

Næsebremselarver (L1, L2, L3)

Oestrus ovis

Bremselarver (L1, L2, L3)

Przhevalskiana silenus

For at opnå det bedste resultat bør veterinærlægemidlet indgå i et program, som har til hensigt at kontrollere både interne og eksterne parasitter hos får og ged baseret på epidemiologien af disse parasitter.

Dosering og indgivelsesvej

Pour-on anvendelse. Kun til engangsapplicering.

For at sikre administration af korrekt dosis skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, og doseringsudstyrets nøjagtighed bør kontrolleres.

Hvis dyr bliver behandlet samlet frem for individuelt, bør de grupperes og doseres i henhold til deres legemsvægt for at undgå under- eller overdosering. Dyr i samme gruppe skal alle behandles samtidigt. Underdosering kan resultere i ineffektiv brug og kan favorisere udvikling af resistens.

Produktet skal appliceres topikalt ved at hælde i en smal stribe langs ryggens midtlinje fra skulderparti til halerod.

Kvæg

Administreres topikalt med en dosis på 0,5 mg eprinomectin/kg legemsvægt svarende til den anbefalede dosis på 1 ml pr. 10 kg legemsvægt.

Får og geder

Administreres topikalt med en dosis på 1,0 mg eprinomectin/kg legemsvægt svarende til den anbefalede dosis på 2 ml/10 kg legemsvægt.

For at administrere produktet langs ryggens midtlinje skal ulden/pelsen deles og applikatorens dyse eller flaskens tud placeres mod huden.

Administrationsmåde

For 250 ml og 1 liter flasker:

• Skru doseringsdispenseren på flasken.

• Indstil doseringen ved at dreje den øverste del af doseringsdispenseren, så pilen i doseringsdispenseren peger på korrekt legemsvægt. Hvis legemsvægten er mellem to markeringer indstilles på højeste.

• Hold flasken lodret og klem væske op, således at der kommer et lille overskud i forhold til den valgte dosis, som angivet af kalibreringslinjerne. Ved at slippe trykket tilpasses dosis automatisk til det korrekte niveau. Hæld flasken for at få dosis ud. For 1 liter flasken: hvis der skal gives en dosis på 10 ml eller 15 ml skal pilen drejes til ”STOP” før dosis hældes ud. Positionen ”STOP” lukker systemet mellem doseringer.

• Flasken skal ikke opbevares med påmonteret doseringsdispenser. Afmonter doseringsdispenseren og sæt det originale skruelåg på efter brug.

For 2,5 og 5 liter beholdere, til at bære på ryggen:

Forbind doseringspistol og den aftagelige slange til beholderen på følgende måde:

• Monter den aftagelige slanges frie ende på en velegnet doseringspistol.

• Monter den anden ende af slangen på det låg med studs, som følger med pakningen.

• Låget på pakningen erstattes med dette låg, og der strammes til.

• Pump forsigtigt med doseringspistolen, idet der tjekkes for eventuelle utætheder.

• Følg den vejledning, som følger med doseringspistolen, vedrørende justering af dosis samt for korrekt brug og vedligehold af doseringspistol og den aftagelige slange.

Bivirkninger

Pruritus og alopeci er observeret i meget sjældne tilfælde efter brug af dette veterinærlægemiddel.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Ged
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 587538
EAN 7046265875383
PAKNINGER
Eprinex vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 250 ml
587538
Eprinex vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 1000 ml
067178
Eprinex vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 2500 ml
118824

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Får
Ged
Kvæg

Eprinex vet.

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 250 ml, 1 x 1000 ml, 1 x 2500 ml
Får
Ged
Kvæg

Eprinex vet.

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 250 ml, 1 x 1000 ml, 1 x 2500 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.