Enterisol Ileitis vet.

1 x 50 dosis
Lyofilisat og solvens til oral suspension
PO

Dyrearter

Svin

Indikationer

Til aktiv immunisering af fravænnede grise fra tre ugers alderen og ældre med henblik på reduktion af intestinale læsioner forårsaget af Lawsonia intracellularis infektion og for at mindske den nedgang og variation i væksten, som er en følge af infektionen.

I feltforsøg er der observeret en forskel i gennemsnitlig daglig tilvækst på op til 30 g/dag ved sammenligning af vaccinerede grise med ikke-vaccinerede grise.

Indtræden af immunitet: så tidligt som 3 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: i mindst 17 uger.

Dosering og indgivelsesvej

For at undgå inaktivering skal alle materialer, som bruges til administrering af vaccinen, være fri for rester af antimikrobielle midler, detergenter eller desinfektionsmidler.

Rekonstituering med solvens

Pakning med 10 hhv. 50 doser: Vaccinen rekonstitueres ved at tilsætte hele mængden af den medfølgende solvens. Rystes grundigt og anvendes straks.

Pakning med 100 doser: Vaccinen rekonstitueres ved at tilsætte halvdelen af den medfølgende solvens. Ryst grundigt og overfør suspensionen til solvens hætteglasset. Bland suspensionen med den resterende mængde solvens til i alt 200 ml. Rystes grundigt og anvendes straks.

Udseende efter rekonstitution: Lys orange til pink semi-transperant suspension.

Vaccination via drench

En engangsdosis à 2 ml administreres oralt til grise (fra tre ugers alderen), uafhængigt af kropsvægt.

Vaccination via drikkevandet

Drikkevandssystemet rengøres og skylles omhyggeligt med rent vand for at undgå rester af antimikrobielle midler, detergenter eller desinfektionsmidler.

Den endelige vaccineblanding skal drikkes inden for fire timer efter fremstilling. Beregn antallet af hætteglas, som skal anvendes til det aktuelle antal grise, jf. nedenstående tabel.

Antal grise

Vaccine hætteglas

Solvens hætteglas

10

10 doser (20 ml)

20 ml

50

50 doser (100 ml)

100 ml

100

100 doser (100 ml)

200 ml

Den rekonstituerede vaccine tilsættes den nødvendige mængde drikkevand. Mængden af drikkevand bestemmes på baggrund af vandindtaget over en fire timers periode målt dagen før på samme tidspunkt.

Grise drikker generelt 8-12 % af deres kropsvægt pr. dag afhængig af omgivelsernes temperatur. Det faktiske vandindtag kan variere betydeligt og afhænger af mange faktorer. Det er vigtigt for effekten af produktet, at grisene får mindst den anbefalede dosis. Det anbefales derfor at bestemme det faktiske vandindtag over en fire timers periode målt dagen før på samme tidspunkt, hvor det planlægges, at vaccination skal foregå.

I forbindelse med vaccination via trug, måles den samlede vandoptagelse i løbet af 4 timer. I tilfælde af vaccination via medicinblanderskal den nødvendige mængde af stamopløsning til en 4-timers vaccination afmåles.

Det anbefales at tilsætte skummetmælkspulver eller natriumthiosulfat opløsning til drikkevandet før tilsætning af vaccinen for at stabilisere opløsningen. Den endelige koncentration af skummetmælkspulver skal være 2,5 g/liter. Den endelige koncentration af natriumthiosulfat skal være ca. 0,055 g/liter.

Efter at have opmålt den beregnede mængde vand tilsættes natriumthiosulfat eller skummetmælkspulver. Herefter fortyndes den rekonstituerede vaccine i enten vand/thiosulfat- eller vand/skummetmælksblandingen.

Den opløste vaccine fordeles jævnt i vandet og fyldes i truget eller i beholder, der tilsluttes medicinblander.

Vaccination via vådfoder:

Fodringssystemet og blandingsenheden skal rengøres og skylles med rent vand for at undgå rester af antibiotika, rengøringsmidler eller desinfektionsmidler.

Beregn det nødvendige antal vaccinehætteglas som anført i tabellen ovenfor.

Bestem den mængde foder dyrene vil æde ved 1 fodring på mindre end 4 timer. Mængden af foder bør baseres på foderforbruget den foregående dag i samme tidsrum som vaccinationen er planlagt.

Anvend vådfoder baseret på frisk vand. Brug af foder med kontrolleret gæring, eller foder der indeholder formaldehyd, anbefales ikke, da stabiliteten i denne fodertype ikke er testet.

Rekonstituer vaccinen med den medfølgende solvens. Tilføj rekonstitueret vaccine til den færdiglavede vådfoder.

Alternativt kan der fortyndes yderligere for at lette en ensartet blanding af den rekonstituerede vaccine og dermed opnå en større volumen. Dette skal gøres med frisk vand indeholdende 2,5 g / liter skummetmælkspulver eller 0,055 g / l natriumthiosulfat som derefter blandes med vådfoderet. Sørg for, at den rekonstituerede vaccine er jævnt fordelt i foderet.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 064727
EAN 7046260647275
PAKNINGER
Enterisol Ileitis vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 50 dosis
064727
Enterisol Ileitis vet.
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
12 x 100 dosis
163713
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.