Ecomectin vet.

1 x 333 g
Oralt pulver
PO

Dyrearter

Svin (søer og orner).

Indikationer

Behandling af infektioner med nematoder eller arthropoder forårsaget af:

Gastrointestinale rundorm

Ascaris suum (voksne og L4)

Hyostrongylus rubidus (voksne og L4)

Oesophagostomum spp. (voksne og L4)

Strongyloides ransomi (voksne)*

Lungeorm

Metastrongylus spp. (voksne)

Lus

Haematopinus suis

Skabmider

Sarcoptes scabiei var. suis

*Når lægemidlet gives til drægtige søer, før de farer, modvirkes overførsel af S. ransomi via modermælk til pattegrise.

Dosering og indgivelsesvej

Dosering:

Dosis er 0,1 mg ivermectin pr. kg kropsvægt pr. dag svarende til 16,7 mg produkt pr. kg kropsvægt pr. dag i 7 på hinanden følgende dage.

Den mængde, der dagligt skal gives til individuelle svin, kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

16,7 mg Ecomectin pr. kg kropsvægt pr. dag ganget med den gennemsnitlige kropsvægt (kg) af de dyr, der skal behandles.

Indgivelsesmåde:

Beregnet til anvendelse til individuelle dyr (søer og orner) på bedrifter, hvor kun et lille antal svin skal have lægemidlet.

Større besætninger bør behandles med medicineret foderstof fremstillet ved brug af en passende anthelmintisk forblanding.

For at sikre korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Præcist og korrekt kalibreret udstyr skal anvendes til afvejning af den nødvendige mængde produkt.

Til oral administration sammen med foder.

Man skal sikre sig, at hele den anbefalede dosis indtages.

Ivermectin skal blandes fuldstændig i en del af foderrationen før hver behandling. Det anbefales, at den del af foderrationen, der indeholder ivermectin, gives først, før hovedrationen gives til dyret.

Alvorligt syge dyr med nedsat appetit/anoreksi skal behandles parenteralt.

Behandlingsregimenet skal baseres på den konkrete epidemiologiske situation.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Produktidentifikation - 170469
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 170469
EAN 7046261704694
PAKNINGER
Ecomectin vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 333 g
170469
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.