Dycoxan

1 x 1000 ml
Oral suspension
PO

Dyrearter

Får (lam), kvæg (kalve)

Indikationer

Ved lam:

Forebyggelse af kliniske tegn på Coccidiose forårsaget af Eimeria crandallis og Eimeria ovinoidalis, der er følsomme over for diclazuril.


I kalve:

Forebyggelse af kliniske tegn på Coccidiose forårsaget af Eimeria bovis og Eimeria zuernii, der er følsomme over for diclazuril.

Dosering og indgivelsesvej

Kun til oralt brug.

1 mg diclazuril per kg kropsvægt (svarende til 1 ml af den orale suspension per 2,5 kg kropsvægt) ved en enkel oral administration.

Lam:

Der kan normalt regnes med en enkel oral administration på 1 mg diclazuril per kg kropsvægt eller 1 ml af den orale suspension per 2,5 kg kropsvægt ved omkring 4-6 ugers alderen på tidspunktet for Coccidiose på gården.

Ved tilstande med højt infektionspres kan en sekundær behandling være indiceret omkring 3 uger efter den første dosering.

Kalve:

En enkelt administration af 1 mg diclazuril per kg kropsvægt eller 1 ml af den orale suspension per 2,5 kg kropsvægt indgivet som en enkelt dosis 14 dage efter flytning til et miljø med potentiel høj risiko.

For at sikre den korrekte dosis bør kropsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

DOSERINGSVEJLEDNING:

Kropsvægt

(lam og kalve)

Doseringsvolumen

1 mg/kg

5,0 kg

2 ml

7,5 kg

3 ml

10,0 kg

4 ml

12,5 kg

5 ml

15,0 kg

6 ml

20,0 kg

8 ml

25,0 kg

10 ml

50,0 kg

20 ml

75,0 kg

30 ml

100,0 kg

40 ml

150,0 kg

60 ml

175,0 kg

70 ml

200,0 kg

80 ml

Hvis dyr behandles kollektivt frem for individuelt, skal de grupperes efter deres kropsvægt og doseres derefter for at undgå under- eller overdosering.

Hvis et tilfredsstillende resultat ikke observeres, bør du søge yderligere rådgivning hos din dyrlæge, og årsagen til tilstanden bør undersøges. Det anses for god praksis at sikre, at kalvestalden holdes ren.

Administrationsmetode

Ryst grundigt før brug.

Det orale suspensionsprodukt bør administreres med en væskepistol. Egnet væskeudstyr bør bruges for at sikre korrekt dosering. Dette er især vigtigt, når der administreres små mængder.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er bivirkninger, der involverer gastrointestinale lidelser (såsom diarré med pludselig tilstedeværelse af blod), letargi og/eller neurologiske problemer (agitation, liggesår, parese...), blevet rapporteret. Nogle behandlede dyr kan udvise tegn på klinisk sygdom (diarré), selvom udskillelsen af oocyster er reduceret til et meget lavt niveau.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Videre produktinformation

Får
Kvæg
Produktidentifikation - 488192
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 488192
EAN 7046264881927
PAKNINGER
Dycoxan
ScanVet
1 x 1000 ml
488192
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.