Doxycyclin "Scanvet" vet.

1 x 1000 g
Oralt pulver
PO

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af doxycyclinfølsomme mikroorganismer.

Dosering og indgivelsesvej

Doxycyclin ”ScanVet” Vet. er til oral administration sammen med foder eller drikkevand. Dosering til grise: 14 mg Doxycyclin ”ScanVet” Vet. pulver pr. kg kropsvægt om dagen (10,5 mg doxycyclin/kg kropsvægt/dag) i 5 dage.

I tilfælde af administration sammen med drikkevand, skal den totale mængde Doxycyclin ”ScanVet” Vet. pulver, der skal bruges til behandling af hele flokken på en dag udregnes på følgende måde:

Dosis doxycyclin pulver (mg/kg)* gennemsnitlig legemsvægt (kg)*antallet af dyr = X mg doxycyclin pulver krævet per dag.

Mængden til 1000 liter vand kan udregnes ved hjælp af følgende formel:

Den beregnede mængde blandes først med en lille mængde drikkevand indtil den er homogen. Derefter tilsættes blandingen til den mængde drikkevand som totalt konsumeres inden for 12‑24 timer. Resten af dagen skal der gives vand uden medicin. Der skal laves friske opløsninger hver dag.

Opløsningen må ikke laves eller opbevares i metalbeholdere.

Bivirkninger

På grund af forstyrrelse af den normale tarmflora kan der forekomme diarré i meget sjældne tilfælde. I alvorlige tilfælde bør behandlingen med doxycyclin seponeres.

Som for alle tetracycliner kan allergiske reaktioner eller fotosensitivisering forekomme i meget sjældne tilfælde.

Gulfarvning af knogler og tænder samt emaljehypoplasi kan ses efter anvendelse til unge dyr i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Produktidentifikation - 095915
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 095915
EAN 7046260959156
PAKNINGER
Doxycyclin "Scanvet" vet.
ScanVet
1 x 1000 g
095915
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.