Doxycare vet.

1 x 20 stk
Tablet
PO

Dyrearter

Kat

Hund

Indikationer

Hunde

Til behandling af infektioner i luftvejene, herunder rhinitis, tonsillitis og bronkopneumoni forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp. følsomme for doxycyklin.

Behandling af ehrlichiose forårsaget af Ehrlichia canis.

Katte

Til behandling af luftvejsinfektioner inklusive rhinitis, tonsillitis og bronkopneumoni forårsaget af Bordetella bronchiseptica og Pasteurella spp, følsomme for doxycyklin.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Doseringen er 10 mg doxycyklin per kilogram legemsvægt per dag.

For at sikre en korrekt dosering, bør dyrets legemsvægt bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå overdosering eller underdosering. For at justere doseringen kan tabletterne deles i 2 eller 4 lige store dele. Anbring tabletten på en flad overflade, med den rillede side vendende opad og den konvekse (afrundede) side vendende mod overfladen. Doseringen kan deles i to daglige administrationer. Varigheden af behandling kan tilpasses afhængigt af det kliniske respons, efter fordel/risiko-vurdering af dyrlægen.

Sygdom

Doseringsregime

Behandlingens varighed

Luftvejsinfektion

10 mg/kg pr. dag

5-10 dage

Canine ehrlichiosis

10 mg/kg pr. dag

28 dage

Halve: Tryk nedad med dine tommelfingre eller fingre på begge sider af tabletten.

Kvarte: Tryk nedad med din tommelfinger eller finger midt på tabletten.

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger såsom opkastning, kvalme, salivation, øsofagitis og diarré, er blevet rapporteret meget sjældent i spontane rapporter.

Fotosensitivitet og fotodermatitis kan forekomme efter tetracyklinbehandling, efter eksponering for intenst sollys eller ultraviolet lys (se også pkt. 4.3).

Brug af tetracyklin i tandudviklingsperioden kan føre til misfarvning af tænderne.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret ved hjælp af følgende konvention:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr udviser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (mere end 1 men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1 men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1 men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, inklusive isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kat
Hund
Produktidentifikation - 375377
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 375377
EAN 7046263753775
PAKNINGER
Doxycare vet.
ScanVet
1 x 20 stk
375377
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.