Cortotic vet.

1 x 16 ml
Ørespray, opløsning
AU

Dyrearter

Hund

Indikationer

Behandling af akut erytematøs-ceruminøs otitis externa.


Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i øret.

Den anbefalede dosering er 0,44 ml af præparatet i det syge øre en gang dagligt i 7 på hinanden følgende dage. To pump er tilstrækkelig for at opnå denne dosis.

Hvis det af dyrlægen vurderes, at tilstanden ikke er komplet helbredt inden for 7 dage, kan behandlingen forlænges til 14 dage. Der kan gå op til 28 dage fra første behandling før det fulde kliniske respons ses.

Vejledning i korrekt brug:

Det anbefales at den ydre øregang er renset (f.eks. ved brug af ørerensemiddel) og tør før den første behandling.

Det anbefales ikke at gentage rensningen før følgende behandlinger.

Før første behandling fjernes låget og spraypumpen skrues på flasken.

Derefter fyldes pumpen op ved at pumpe indtil præparatet frigives. Mindst 3 pump kan være nødvendig.

Placer den atraumatiske spids i øregangen og påfør præparatet med to pump. Hold flasken opret mens præparatet gives i det syge øre.

Lad pumpen sidde på efter brug.

Hvis pumpen ikke har været brugt i lang tid, så skal den fyldes op før den anvendes igen.

Indholdet i flasken er nok til behandling af 2 ører i 14 dage.

1 – Skru hætten af.

2 – Skru pumpesprayen på flasken.

3 – Fyld pumpen op ved at pumpe indtil præparatet viser sig.

4 – Før den atraumatiske spids ind i øregangen. Hold flasken så opret som muligt mens den nødvendige dosis af præparatet gives i øret eller påvirkede ører. To pump er tilstrækkelig for at opnå anbefalede dosis (pumpen trykkes helt i bund ved hver pump).

5 – Undgå at vippe flasken for meget.

Bivirkninger

Hund:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Skæv hovedholdning – øresygdom

Hyppighed ikke fastlagt

Trommehindens gennemsigtighed*

* forbigående, reversibel og ikke forbundet med nedsat hørelse eller døvhed

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 550567
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 550567
EAN 7046265505679
PAKNINGER
Cortotic vet.
Virbac Danmark
1 x 16 ml
550567

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Hund

Cortotic vet.

0,584 mg/ml Ørespray, opløsning
1 x 16 ml
Hund

Cortotic vet.

0,584 mg/ml Ørespray, opløsning
1 x 16 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.