Zepromec

1 x 1000 ml
Pour-on, opløsning
PN

Dyrearter

Kvæg (kød- og malkekvæg).

Indikationer

Behandling af infestationer forårsaget af følgende eprinomectinfølsomme parasitter:

Gastrointestinale rundorm (voksne og fjerde stadie larver)

Ostertagia spp.

Ostertagia lyrata (voksne)

Ostertagia ostertagi (inkl. inhiberede L4)

Cooperia spp. (inkl. inhiberede L4)

Cooperia oncophora

Cooperia pectinata

Cooperia punctata

Cooperia surnabada

Haemonchus placei

Trichostrongylus spp.

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Bunostomum phlebotomum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum spp. (voksne)

Oesophagostomum radiatum

Trichuris spp. (voksne)

Lungeorm

Dictyocaulus viviparus (voksne og L4)

Oksebremselarver (parasitære stadier)

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

Skabmider

Chorioptes bovis

Sarcoptes scabiei var. bovis

Lus

Damalinia (Bovicola) bovis (bidende lus)

Linognathus vituli (sugende lus)

Haematopinus eurysternus (sugende lus)

Solenopotes capillatus (sugende lus)

Stikfluer

Haemotobia irritans

Opretholdelse af aktivitet:

Produktet beskytter dyrene mod re-infestationer med:

Nematodirus helvetianus i 14 dage.

- Trichostrongylus axei og Haemonchus placei i 21 dage.

- Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum og Ostertagia ostertagi i 28 dage.

Dosering og indgivelsesvej

Pour-on anvendelse.

1 ml pr 10 kg legemsvægt svarende til 0,5 mg eprinomectin pr. kg legemsvægt. Lægemidlet påføres huden i en smal stribe langs ryggens midterlinje fra skulderkammen til haleroden.

For at sikre administration af en korrekt dosis skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt; doseringsudstyrets nøjagtighed skal kontrolleres.

Hvis dyrene skal behandles samlet og ikke enkeltvis, skal de grupperes efter deres legemsvægt, og der skal doseres passende for at undgå under- eller overdosering.

Alle dyr, der tilhører den samme gruppe, bør behandles på samme tid.


Indgivelsesmåde

For 1 liters flasker:

Flasken er udstyret med integreret dosisafmåler, og har to åbninger. En åbning er forbundet med selve flasken og den anden er forbundet med et doseringskammer (doseringssystem).

Skru låget af doseringskammeret og træk forseglingen af (integreret doseringssystem giver 5 ml til 25 ml doser). Klem flasken for at fylde doseringskammeret med den nødvendige mængde produkt.

For 2,5, 3 og 5 liters fleksible poser:

Skal bruges med en passende doseringsanordning, såsom en doseringspistol og tilkoblet ventileret hætte. Skru polypropylenhætten af. Følg doseringspistolfabrikantens anvisninger for indstilling af dosis og korrekt brug og vedligeholdelse af doseringspistol og ventileret hætte. Efter brug, fjernes tilkoblet ventileret hætte og erstattes af polypropylenhætten.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der observeret kløe og hårtab efter anvendelse af veterinærlægemidlet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 188006
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 188006
EAN 7046261880060
PAKNINGER
Zepromec
ScanVet
1 x 1000 ml
188006

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kvæg

Zepromec

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 1000 ml
Kvæg

Zepromec

5 mg/ml Pour-on, opløsning
1 x 1000 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.