Xysol vet.

1 x 25 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, heste, hunde og katte.

Indikationer

Sedation. Præmedicinering i kombination med et anæstetikum.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg: intravenøs, intramuskulær.

Heste: intravenøs.

Hunde: intramuskulær.

Katte: intramuskulær, subkutan.

* Kvæg:

Dosering:

Dosering for kvæg

Doseringsniveau

xylazin

(mg/kg)

Xysol 20 mg/ml

(ml/100 kg)

Xysol 20 mg/ml

(ml/500 kg)

A. Intramuskulær

I

0,05

0,25

1,25

II

0,1

0,5

2,5

III

0,2

1

5

IV

0,3

1,5

7,5

B. Intravenøs

I

0,016-0.024

0,08-0,12

0,4-0,6

II

0,034-0.05

0,17-0,25

0,85-1,25

III

0,066-0.10

0,33-0,5

1,65-2,5

 

Dosis 1: Sedation med et let fald i muskeltonus. Evnen til at stå opretholdes.

Dosis 2: Sedation, markant fald i muskeltonus og let analgesi. Dyret forbliver sædvanligvis stående, men kan ligge ned.

Dosis 3: Dyb sedation, yderligere fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

Dosis 4: Meget dyb sedation, et kraftigt fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

* Heste

Dosering: enkelt dosis på 0,6-1 mg xylazin pr. kg legemsvægt. (3-5 ml produkt pr. 100 kg legemsvægt).

* Hunde

Dosering: enkelt dosis på 0,5-3 mg xylazin pr. kg legemsvægt. (0,025-0,15 ml produkt pr. 1 kg legemsvægt).

* Katte

Dosering: enkelt intramuskulær eller subkutan dosis på 0,5-1 mg xylazin pr. kg legemsvægt. (0,025-0,05 ml produkt pr. 1 kg legemsvægt).

Gummiproppen bør ikke punkteres mere end 20 gange.

Antallet af punkturer bør registreres på den ydre emballage.

Bivirkninger

Generelt kan der forekomme bivirkninger, der er typiske for en α2-adrenerg agonist som f.eks. bradykardi, reversibel arytmi og hypotension. Termoreguleringen kan påvirkes, og kropstemperaturen kan som følge deraf falde eller stige afhængigt af den omgivende temperatur. Respirationsdepression og/eller respirationsstop kan forekomme, særligt hos katte.

Katte og hunde

- Katte og hunde kaster ofte op i begyndelsen af en xylazin-induceret sedation, især når dyrene netop er blevet fodret.

- Dyr kan udvise kraftig spytsekretion efter injektion med xylazin.

- Andre bivirkninger hos hunde og katte omfatter: muskelsitren, bradykardi med AV-blokering, hypotension, nedsat respirationsfrekvens, bevægelse som reaktion på skarpe auditive påvirkninger, hyperglykæmi og øget vandladning hos katte.

- Hos katte forårsager xylazin sammentrækninger af uterus og kan fremkalde præmatur fødsel.

- Hos hunde er bivirkningerne generelt mere udtalte efter subkutan indgivelse sammenlignet med intramuskulær, og effekten (virkningen) kan være mindre forudsigelig.

- Hos disponerede hunderacer med en stor brystkasse (grand danois, irsk setter) er sjældne tilfælde af trommesyge blevet rapporteret.

- Hos bedøvede dyr, især under og efter hvileperioden, er der observeret meget sjældne tilfælde af hjerte-respiratoriske forstyrrelser (hjertestop, dyspnø, bradypnø, lungeødem, hypotension) og neurologiske symptomer (kramper, udmattelse, papillærlidelser, tremor).

Kvæg

- Hos kvæg kan xylazin fremkalde præmatur kælvning, og det reducerer også implantering af ovum.

- Kvæg, der har modtaget høje doser af xylazin, kan have løs afføring i 24 timer efter.

- Andre bivirkninger inkluderer snorken, kraftig salivation, atoni af vommen, atoni af tungen, opgylpning, trommesyge, nasalt pibende åndedræt, hypotermi, bradykardi, øget vandladning og reversibel penisprolaps.

- Hos kvæg er bivirkningerne generelt mere udtalte efter intramuskulær indgivelse sammenlignet med intravenøs

Heste

- Heste sveder ofte, når sedationens virkning forsvinder.

- Alvorlig bradykardi og reduceret respirationsfrekvens er blevet rapporteret, særligt hos heste.

- Efter indgivelsen til heste vil der sædvanligvis forekomme en forbigående stigning efterfulgt af et fald i blodtrykket.

- Der er rapporteret hyppigere vandladning.

- Muskelrystelser og bevægelse som reaktion på skarpe auditive eller fysiske stimuli kan forekomme. Selvom det er sjældent, er voldelige reaktioner rapporteret hos heste efter indgivelse af xylazin.

- Ataksi og reversibel penisprolaps kan forekomme.

- I meget sjældne tilfælde kan xylazin forårsage mild kolik, da tarmmotiliteten er midlertidigt nedsat. Som en forebyggende foranstaltning bør heste ikke fodres efter sedation, før virkningen helt har fortaget sig.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 509758
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 509758
EAN 7046265097587
PAKNINGER
Xysol vet.
ScanVet
1 x 25 ml
509758
Xysol vet.
ScanVet
1 x 50 ml
054899

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xysol vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xysol vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xysol vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xysol vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xysol vet.

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 25 ml, 1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.