Xylavet

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hest, kvæg, hund, kat.

Indikationer

Sedation.

Præmedicinering i kombination med et anæstetikum.

Dosering og indgivelsesvej

Hos kvæg foretrækkes intramuskulær injektion.

Intramuskulært

Kvæg: 5-30 mg/100 kg (0,25-1,5 ml/100 kg) *

Hund: 10-20 mg/10 kg (0,5-1 ml/10 kg)

Kat: 1-2 mg/kg (0,05-0,1 ml/1 kg)

Intravenøst

Hest: 60-100 mg/100 kg (3-5 ml/100 kg)

Kvæg: 3-10 mg/100 kg (0,15-0,5 ml/100 kg) *

Hund: 5-10 mg/10 kg (0,25-0,5 ml/10 kg)

Subkutant

Hund: 10-20 mg/10 kg (0,5-1 ml/10 kg)

Kat: 1-2 mg/kg (0,05-0,1 ml/1 kg), kun til anvendelse i kombination med andre anæstetika såsom ketaminer)

* Kvæg:

Dosering for kvæg

Doseringsniveau

xylazin

(mg/kg)

Xylavet 20 mg/ml

(ml/100 kg)

Xylavet 20 mg/ml

(ml/500 kg)

A. Intramuskulær

I

0,05

0,25

1,25

II

0,1

0,5

2,5

III

0,2

1

5

IV

0,3

1,5

7,5

B. Intravenøs

II

0,03-0,05

0,15-0,25

0,75-1,25

III

0,06-0,10

0,3-0,5

1,5-2,5

Dosis 1: Sedation med et let fald i muskeltonus. Evnen til at stå opretholdes.

Dosis 2: Sedation, markant fald i muskeltonus og let analgesi. Dyret forbliver sædvanligvis stående, men kan ligge ned.

Dosis 3: Dyb sedation, yderligere fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

Dosis 4: Meget dyb sedation, et kraftigt fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

Bivirkninger

Generelt kan der forekomme bivirkninger, der er typiske for en α-2-adrenerg agonist som f.eks. bradykardi, reversibel arytmi og hypotension. Termoreguleringen kan påvirkes, og kropstemperaturen kan som følge deraf falde eller stige afhængigt af den omgivende temperatur. Respirationsdepression og/eller respirationsstop kan forekomme, særligt hos katte.

Hest

- Heste sveder ofte, når sedationens virkning forsvinder.

- Alvorlig bradykardi og reduceret respirationsfrekvens er blevet rapporteret, særligt hos heste.

- Efter indgivelsen til heste vil der sædvanligvis forekomme en forbigående stigning efterfulgt af et fald i blodtrykket.

- Der er rapporteret hyppigere vandladning.

- Muskelrystelser og bevægelse som reaktion på skarpe auditive eller fysiske stimuli kan forekomme. Selvom det er sjældent, er voldelige reaktioner rapporteret hos heste efter indgivelse af xylazin.

- Ataksi og reversibel penisprolaps kan forekomme.

- I meget sjældne tilfælde kan xylazin forårsage let kolik, da tarmmotiliteten er midlertidigt nedsat. Som en forebyggende foranstaltning bør heste ikke fodres efter sedation, før virkningen helt har fortaget sig.

Kvæg

- Hos kvæg kan xylazin fremkalde præmatur kælvning, og det reducerer også implantering af ovum.

- Kvæg, der har modtaget høje doser af xylazin, kan have løs afføring i 24 timer efter.

- Andre bivirkninger inkluderer snorken, kraftig salivation, atoni af vommen, atoni af tungen, opgylpning, trommesyge, nasalt pibende åndedræt, hypotermi, bradykardi, øget vandladning og reversibel penisprolaps.

- Hos kvæg er bivirkningerne generelt mere udtalte efter intramuskulær indgivelse sammenlignet med intravenøs

Hund og kat

- Katte og hunde kaster ofte op i begyndelsen af en xylazin-induceret sedation, især når dyrene netop er blevet fodret.

- Dyr kan udvise kraftig spytsekretion efter injektion med xylazin.

- Andre bivirkninger hos hunde og katte omfatter: muskelsitren, bradykardi med AV-blokering, hypotension, nedsat respirationsfrekvens, bevægelse som reaktion på skarpe auditive påvirkninger, hyperglykæmi og øget vandladning hos katte.

- Hos katte forårsager xylazin sammentrækninger af uterus og kan fremkalde præmatur fødsel.

- Hos hunde er bivirkningerne generelt mere udtalte efter subkutan indgivelse sammenlignet med intramuskulær, og effekten (virkningen) kan være mindre forudsigelig.

- Hos disponerede hunderacer med en stor brystkasse (grand danois, irsk setter) er sjældne tilfælde af trommesyge blevet rapporteret.

- Hos bedøvede dyr, især under og efter hvileperioden, er der observeret meget sjældne tilfælde af hjerte-respiratoriske forstyrrelser (hjertestop, dyspnø, bradypnø, lungeødem, hypotension) og neurologiske symptomer (kramper, udmattelse, papillærlidelser, tremor).

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 034858
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 034858
EAN 7046260348585
PAKNINGER
Xylavet
Biovet
1 x 50 ml
034858

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylavet

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylavet

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylavet

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylavet

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
Kat
Hund
Kvæg
Hest

Xylavet

20 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 50 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.