Wellicox

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, svin og hest

Indikationer

Kvæg:

• Lindring af kliniske symptomer i forbindelse med respirationsvejslidelser samtidig med korrekt antibiotikabehandling.

Svin:

• Understøttende behandling i forbindelse med antibiotikabehandling af MMA- (Mastitis- Metritis-Agalakti) syndrom.

• Understøttende febernedsættende behandling i forbindelse med respirationsvejslidelser sammen med specifik antibiotikabehandling.

Hest:

• Lindring af betændelse og smerte i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet

• Lindring af visceral smerte i forbindelse med kolik.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg og svin: intramuskulær administration.

Kvæg og hest: intravenøs administration.

Kvæg:

2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt ved intravenøs eller intramuskulær injektion en gang dagligt i 1-3 på hinanden følgende dage.

Et injektionsvolumen større end 20 ml skal deles og gives på mindst 2 forskellige injektionssteder.

Svin:

• Understøttende behandling i forbindelse med antibiotikabehandling af MMA- (Mastitis- Metritis-Agalakti) syndrom.

2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt ved intramuskulær injektion en gang dagligt i 1-3 på hinanden følgende dage.

• Febernedsættende behandling i forbindelse med respirationsvejslidelser.

2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt én gang ved intramuskulær injektion.

Det maksimale injektionsvolumen pr. injektionssted er 5 ml. Et injektionsvolumen større end 5 ml skal deles og gives på forskellige injektionssteder.

Hest:

• Lindring af betændelse og smerte i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet.

1 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/50 kg kropsvægt ved intravenøs injektion en gang dagligt i 1-5 på hinanden følgende dage.

• Lindring af visceral smerte i forbindelse med kolik.

1 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/50 kg kropsvægt ved intravenøs injektion en gang dagligt. Behandlingen kan gentages 1 eller 2 gange ved tilbagefald.

Gummiproppen kan penetreres op til 10 gange. Ved behandling af store antal dyr, anbefales brug af automatsprøjte.

Bivirkninger

Ligesom for andre ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler kan der iagttages bivirkninger i form af nyre- eller leveridiosyncrasi.

Hos kvæg og hest er der i sjældne tilfælde iagttaget letale anafylaktiske reaktioner (kollaps), hovedsagelig i tilslutning til hurtig intravenøs injektion.

Bivirkninger i form af blødninger, gastrointestinale læsioner (irritation, mavesår), opkast og nyresvigt kan ses, især i dehydrerede eller hypovolæmiske dyr kan iagttages meget sjældent.

Efter intravenøs injektion hos hest ses meget sjældent blod i fæces eller vandig diarré.

Hos kvæg ses meget sjældent reaktion ved injektionsstedet efter intramuskulær injektion.

Lægemidlet kan forsinke fødsel og forøge antallet af dødfødte via en tokolytisk virkning ved at hæmme de prostaglandiner, der er vigtige for fødslens igangsættelse. Brug af præparatet umiddelbart post partum kan resultere i tilbageholdt efterbyrd.

Se også pkt. 4.7 i produktresuméet.

I tilfælde af bivirkninger standses behandlingen og der søges dyrlægehjælp.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 488859
EAN 7046264888599
PAKNINGER
Wellicox
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
488859

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg
Hest

Wellicox

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Wellicox

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
Gris
Kvæg
Hest

Wellicox

50 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.