Vetrimoxin L.A.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kvæg og svin.

Indikationer

Kvæg:

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme stammer af Mannheimia haemolytica og Pasteurella multocida.

Svin:

Behandling af luftvejsinfektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme stammer af Pasteurella multocida.

Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær brug.

Omrystes grundigt før anvendelse.

15 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt; svarende til 1 ml af lægemidlet pr. 10 kg.

Behandling bør gentages efter 48 timer.

Dyrets vægt skal fastslås så præcist som muligt for at sikre korrekt dosering og undgå underdosering.

Hos kvæg: Der må maksimalt administreres 20 ml af lægemidlet pr. injektionssted.

Hos svin: Der må maksimalt administreres 6 ml af lægemidlet pr. injektionssted.

Et separat injektionssted bør anvendes ved hver administration.

Normale aseptiske forholdsregler ved injektion bør overholdes.

Hvis der ikke ses en tydelig klinisk respons efter anden behandling bør diagnosen revurderes, og en ændring af behandlingsstrategien kan eventuelt være påkrævet.

Gummiproppen må ikke gennemstikkes mere end 10 gange: hvis nødvendigt, brug automatsprøjte.

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner varierer i sværhedsgrad fra lettere hudreaktion som urticaria til anafylaktisk shock.

I sjældne tilfælde forekommer der lokal irritation på injektionsstedet efter injektion af amoxicillin. Forekomsten af denne bivirkning kan mindskes ved at reducere injektionsvolumen pr injektionssted (se pkt. 4.9). Irritationen er altid med lav intensitet og forsvinder spontant og hurtigt.

I tilfælde med overfølsomhedsreaktioner, bør behandling afbrydes og symptomatisk behandling indledes.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 597230
EAN 7046265972303
PAKNINGER
Vetrimoxin L.A.
Ceva Animal Health
1 x 100 ml
597230
Vetrimoxin L.A.
Ceva Animal Health
1 x 250 ml
196711

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
Gris
Kvæg

Vetrimoxin L.A.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.