Vetmulin

1 x 1 l
Opløsning til brug i drikkevand
AQ

Dyrearter

Svin.

Høns (æglæggende høns).

Indikationer

Svin

i) Behandling af svinedysenteri forårsaget af tiamulinfølsomme Brachyspira hyodysenteriae. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås før produktet tages i brug.

ii) Behandling af porcin colonic spirochaetose (spirokætal diarre eller colitis) forårsaget af tiamulinfølsomme Brachyspira pilosicoli. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.

iii) Behandling af porcin proliferativ enteritis (ileitis) forårsaget af tiamulinfølsomme Lawsonia intracellularis. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.

iv) Behandling of metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner, der er kompliceret af tiamulinfølsomme Pasteurella multocida. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastlås, før produktet tages i brug.

Æglæggende høns

Behandling og metafylakse af kroniske luftvejslidelser (CRD) forårsaget af tiamulinfølsomme stammer af Mycoplasma gallisepticum og infektioner i luftsækkene ogsmitsom synovitis forårsaget af tiamulinfølsomme stammer af Mycoplasma synoviae. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.

Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i drikkevand.

Vejledning til fremstilling af opløsning

For at sikre korrekt dosis skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt med henblik på at undgå underdosering. Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af tiamulin skal justeres i overensstemmelse hermed for at få den korrekte dosering.

Doseringen af produktet bør beregnes efter følgende formel:

…. ml produkt pr. kg kropsvægt dagligt x  gennemsnitlig kropsvægt (kg) = ml produkt pr. liter drikkevand pr. dag
vandindtag (liter/dyr/dag)

 

Benyt tilstrækkeligt kalibreret vejeudstyr til vejning af den nødvendige mængde produkt. Brug kun rene tanke til fremstilling af det medicinerede vand. Rør om i mindst 1 minut efter fremstillingen for at sikre homogenitet.

Ved medicinering af store mængder drikkevand tilberedes først en koncentreret opløsning, som efterfølgende fortyndes til den ønskede koncentration. Produktets maksimale opløselighed er 200 ml/l.

Der bør tilberedes frisk medicineret vand hver dag.

For at undgå interaktioner mellem ionophorpræparater og tiamulin bør dyrlægen og landmanden kontrollere, at etiketten på foderet ikke angiver, at det indeholder salinomycon, monensin og narasin.

Til høns: For at undgå interaktioner mellem de inkompatible ionophorpræparater monensin, narasin og salinomycin og tiamulin bør fodermøllen, der leverer foder til fuglene, have besked om, at der vil blive anvendt tiamulin, og at disse coccidiosemidler ikke må inkluderes i foderet eller kontaminere foderet.

Foderet bør undersøges for ionophorpræparater før anvendelse, hvis der foreligger en eventuel mistanke om, at foderet kan være kontamineret.

Hvis der forekommer en interaktion, standses medicineringen med tiamulin straks, og det medicinerede vand erstattes med frisk drikkevand. Kontamineret foder fjernes så hurtigt som muligt og erstattes med foder, der ikke indeholder ionophorpræparater, der er inkompatible med tiamulin.

Svin

i) Til behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Dosering: 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt (svarende til 7 ml af produktet/100 kg kropsvægt) indgivet dagligt i svinenes drikkevand i 3-5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

ii) Til behandling af porcin colonic spirochaetose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli. Dosering: 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt (svarende til 7 ml af produktet/100kg kropsvægt) indgivet dagligt i svinenes drikkevand i 3-5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

iii) Til behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis. Dosering: 8,8 mg tiamolinhydrogenfumarat/kg kropsvægt (svarende til 7 ml af produktet/100 kg kropsvægt) indgivet dagligt i svinenes drikkevand i 5 på hinanden følgende dage.

iv) Til behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af tiamulinfølsomme stammer af Pasteurella multocida. Dosering: 20 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt (svarende til 16 ml af produktet/100 kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

Høns (æglæggende)

Til behandling og metafylakse af kronisk respiratorisk sygdom forårsaget af Mycoplasma gallisepticum og infektioner i luftsækkene ogsmitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae. Dosering: 25 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg kropsvægt (svarende til 20 ml af produktet/100 kg kropsvægt) indgivet dagligt i 3-5 på hinanden følgende dage.

Bivirkninger

Svin

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme erytemer eller milde ødemer på huden hos svin efter behandling med tiamulin.

Høns (æglæggende)

Ingen kendte

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 504418
EAN 7046265044185
PAKNINGER
Vetmulin
Huvepharma
1 x 1 l
504418
Vetmulin
Huvepharma
1 x 5 l
438307

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris

Vetmulin

125 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand
1 x 1 l, 1 x 5 l
Fjerkræ
Gris

Vetmulin

125 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand
1 x 1 l, 1 x 5 l
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.