Vetmulin

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Behandling og metafylakse af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Behandling af enzootisk lungebetændelse forårsaget af tiamulin-følsomme Mycoplasma hyopneumoniae og mycoplasma ledbetændelse forårsaget af tiamulin-følsomme Mycoplasma hyosynoviae.


Dosering og indgivelsesvej

Til intramuskulær administration.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Behandling af klinisk svinedysenteri

8,1 mg tiamulin base pr kg legemsvægt (ækvivalent med 1 ml pr 20 kg legemsvægt) skal administreres i en enkelt behandling efterfulgt af tiamulinbehandling via drikkevand eller foder.

Behandling af enzootisk lungebetændelse eller mycoplasmal ledbetændelse

12,1 mg tiamulin base pr. kg legemsvægt (ækvivalent med 1,5 ml/20 kg legemsvægt) dagligt i tre på hinanden følgende dage.

Afhængigt af sygdommens sværhedsgrad kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen med oral administrering af tiamulin indtil to dage efter klinisk helbredelse.

Beholderne bør ikke brydes mere end 5 gange. For at undgå unødig og overdreven brydning af proppen bør der anvendes en egnet multidoseringsmekanisme.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde er der rapporteret om svære tilfælde af overfølsomhedsreaktioner over for tiamulin i form af akut dermatitis med rødme og intens kløe. Bivirkningerne er som regel af mild og forbigående natur, men i meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige. Symptomatisk behandling i form af væske- og elektrolytterapi og antiinflammatorisk behandling kan være gavnlig. Se også Særlige forsigtighedsregler for dyret under pkt. 4.4.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069420
EAN 7046260694200
PAKNINGER
Vetmulin
Huvepharma
1 x 100 ml
069420
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.