Vetmulin

1 x 1 kg
Granulat til brug i drikkevand
PO

Dyrearter

Svin

Kyllinger

Kalkuner

Indikationer

Svin

i) Behandling af svinedysenteri forårsaget af tiamulinfølsomme Brachyspira hyodysenteriae. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

ii) Behandling af porcin colonic spirochaetose (colitis) forårsaget af tiamulinfølsomme Brachyspira pilosicoli. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

iii) Behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af tiamulinfølsomme Lawsonia intracellularis. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

iv) Behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

v) Behandling af pleuropneumoni forårsaget af tiamulinfølsomme Actinobacillus pleuropneumoniae. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

Kyllinger 

Behandling og metafylakse af kronisk respiratorisk sygdom forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma gallisepticum og infektioner i luftsækkene og ledhindebetændelse forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma synoviae. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

Kalkuner

Behandling og metafylakse af bihulebetændelse og infektioner i luftsækkene forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis. Sygdommens forekomst i besætningen skal fastlægges, inden behandlingen indledes.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral administration i drikkevand.

Vejledning i tilberedning af opløsninger:

Ved medicinering af store mængder drikkevand tilberedes først en koncentreret opløsning, som efterfølgende fortyndes til den ønskede koncentration.

Der bør tilberedes friske opløsninger af tiamulin-medicineret drikkevand hver dag.

For at sikre den korrekte dosis skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering. Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af tiamulin skal justeres i overensstemmelse hermed for at få den korrekte dosering.

For at undgå interaktioner mellem ionophor-præparater og tiamulin bør dyrlægen og landmanden kontrollere, at etiketten på foderet ikke angiver, at det indeholder salinomycin, monensin og narasin.

Til kyllinger og kalkuner: For at undgå interaktioner mellem de inkompatible ionophor-præparater monensin, narasin og salinomycin og tiamulin bør fodermøllen, der leverer foder til fuglene, have besked om, at der vil blive anvendt tiamulin, og at disse coccidiosemidler ikke må inkluderes i foderet eller kontaminere foderet.

Foderet skal undersøges for ionophor-præparater før anvendelse, hvis der foreligger en eventuel mistanke om, at foderet kan blive kontamineret.

Hvis der forekommer en interaktion, standses lægemidlet tiamulin straks, og det erstattes af frisk drikkevand. Kontamineret foder fjernes så hurtigt som muligt og erstattes af foder, som ikke indeholder ionophor-præparater, der er inkompatible med tiamulin.

Doseringen af produktet bør beregnes efter følgende formel:

Dosis (mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt

x

Gennemsnitlig kropsvægt (kg) af dyr, der skal behandles

=....mg produkt pr. liter drikkevand

                           Gennemsnitlig dagligt vandindtag (liter) pr. dyr pr. dag


Kyllinger

Til behandling og metafylakse af kronisk respiratorisk sygdom forårsaget af Mycoplasma gallisepticum og infektioner i luftsækkene og ledhindebetændelse forårsaget af Mycoplasma synoviae.

Doseringen er 25 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 55,6 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i en periode på 3-5 på hinanden følgende dage.

Kalkuner

Til behandling og metafylakse af bihulebetændelse og infektioner i luftsækkene forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis.

Doseringen er 40 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 88,9 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i en periode på 3-5 på hinanden følgende dage.

Svin

i) Til behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 19,6 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i drikkevandet til svin i 3-5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

ii) Til behandling af porcin colonic spirochaetose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 19,6 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i drikkevandet til svin i 3-5 på hinanden følgende dage afhængigt af infektionens sværhedsgrad og/eller sygdommens varighed.

iii) Til behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis.

Doseringen er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 19,6 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i drikkevandet til svin i 5 på hinanden følgende dage.

iv) Til behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af tiamulinfølsomme Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida.

Doseringen er 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 44,4 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

v) Til behandling af pleuropneumoni forårsaget af tiamulinfølsomme Actinobacillus pleuropneumoniae.

Doseringen er 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 44,4 mg af produktet)/kg kropsvægt indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

Benyt tilstrækkeligt kalibreret vejeudstyr til vejning af den nødvendige mængde produkt.

Produktets maksimale opløselighed er 10 gram/liter.

Bivirkninger

Svin

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme erytemer eller milde ødemer på huden hos svin efter behandling med Tiamulin.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 058352
EAN 7046260583528
PAKNINGER
Vetmulin
Huvepharma
1 x 1 kg
058352
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.