Vetmulin

1 x 1 kg
Granulat
PA
PO

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral administration efter sammenblanding med foder.

Den sædvanlige dosis er 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarate (ækvivalent med 7,1 mg tiamulin base) pr. kg legemsvægt pr. dag i 7-10 på hinanden følgende dage. Hvis det antages, at fødeindtaget er 50 g pr. kg legemsvægt, vil dosis opnås ved at blande 1,75 g produkt i 1 kg foder (175 ppm).

Eksempler på antal g produkt pr. dyr

Dyrets legemsvægt

Gram produkt/dyr

20

1,8

25

2,2

30

2,6

35

3,1

40

3,5

45

4,0

50

4,4

60

5,3

70

6,2

80

7,0

90

7,9

100

8,8

125

11,0

150

13,2


Produktet skal tilsættes små mængder foder til omgående indtag af det enkelte dyr. De svin, der skal behandles skal adskilles og behandles individuelt. Hvis større grupper af dyr skal behandles samlet, anbefales det at anvende premix med tiamulin som foder.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

I tilfælde af ændret foderindtag (vægtklasse, alder, omgivelser), skal mængde produkt tilsat justeres for at sikre en indtagelse på 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarate pr. kg pr. dag.

For at sikre et homogent indtag anbefales det at forblande foderet.

Den nødvendige mængde produkt kan først opblandes i 10 % af den ønskede mængde foder. Denne forblanding kan siden hen blandes grundigt med resten af foderet.

Alternativt kan produktet blandes grundigt i en del af den daglige fodermængde, og denne portion kan blandes med resten af foderet inden fodring.

Det er vigtigt, at hele den beregnede mængde indtages af dyret. Man bør være særlig opmærksom på dyr, hvis daglige foderindtag er reduceret eller underlagt begrænset.

Den ønskede mængde produkt bør afvejes ved hjælp af tilstrækkeligt kalibreret vejeudstyr.

Produktet bør kun tilsættes tørt ikke-pelleteret foder.

Ses der ingen tydelig reaktion på behandlingen inden for 3 dage, bør behandlingsstrategien genovervejes eller ændres.

Det medicinerede foder skal opblandes dagligt umiddelbart inden anvendelse.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde er der efter oral behandling observeret overfølsomhed over for tiamulin i form af akut dermatitis med rødme og intens kløe. I sjældne tilfælde er der efter brug af tiamulin observeret erytem eller milde ødemer af huden hos svin. Bivirkningerne er som regel af mild og forbigående natur, men i meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige.

Hvis denne type bivirkninger observeres, stoppes behandlingen omgående og både dyrene og stien vaskes med vand. Normalt vil dyrene herefter hurtigt komme sig. Symptomatisk behandling som f.eks. elektrolytbehandling og antiinflammatorisk behandling kan være gavnlig.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069444
EAN 7046260694446
PAKNINGER
Vetmulin
Huvepharma
1 x 1 kg
069444
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.