Vetflurane

1 x 250 ml
Væske til inhalationsdamp
IH

Dyrearter

Hest, hund, kat, prydfugle, krybdyr, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og fritter.

Indikationer

Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi.

Dosering og indgivelsesvej

Isofluran skal indgives ved hjælp af en nøjagtigt kalibreret forstøver i et hensigtsmæssigt narkosekredsløb, fordi niveauerne af bedøvelsesmiddel kan ændres hurtig og let.

Isofluran kan indgives i ilt eller blandinger af ilt og lattergas.

MAC (minimal alveolar koncentration i ilt) eller effektive dosisværdier (ED50) og de koncentrationer, der angives nedenstående for de dyrearter, som midlet er beregnet til, bør kun bruges som en vejledning eller et udgangspunkt. De aktuelle koncentrationer, som er nødvendige i praksis, vil være afhængige af mange variabler, deriblandt den samtidige brug af andre lægemidler under narkoseproceduren samt patientens kliniske status.

Isofluran kan bruges i forbindelse med andre lægemidler, som normalt bruges til præmedicinering, igangsættelse og smertestillende midler til veterinærnarkose. Der findes specifikke eksempler under oplysningerne om hver dyreart. Brug af smertestillende midler er i overensstemmelse med god veterinær praksis.

Opvågning fra isofluran-narkose forløber normalt glat og hurtigt. Patientens behov for smertestillende midler bør tages i betragtning, før den fulde narkose afsluttes.

Samtidig anvendelse af veterinærlægemidler med sedative eller analgetiske egenskaber kan reducere behovet for isofluran til opnåelse og vedligehold af anæstesi.

HEST

MAC for isofluran hos hesten er ca. 1,31%.

Præmedicinering

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: Acepromazin, alfentanil, atracurium, butorphanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiaphenesin, ketamin, morfin, pentazocin, pethidin, thiamylal, thiopenton og xylazin.

Lægemidler, der anvendes som præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

Interaktioner

Se pkt. 4.8.

 

Induktion

Da det normalt ikke er praktisk at inducere narkosen hos en voksen hest med isofluran, sættes den i gang med et kortvarigt barbiturat, fx natrium-thiopenton, ketamin eller guiaphenesin. Koncentrationer på 3 til 5% isofluran kan derefter anvendes til at opnå den ønskede narkosedybde i løbet af 5 til 10 minutter.

Isofluran i en koncentration på 3 til 5% i kraftigt strømmende ilt kan bruges til igangsættelse hos føl.

Vedligehold

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% til 2,5% isofluran.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.


HUND

MAC for isofluran hos hunden er ca. 1,28%.

Præmedicinering

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: Acepromazin, atropin, butorphanol, buprenorphin, bupivacain, diazepam, dobutamin, ephedrin, epinephrin, etomidat, glycopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, methoxamin, oxymorphon, propofol, thiamylal, thiopenton og xylazin.

Lægemidler, der anvendes til præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

Interaktioner:

Se pkt. 4.8

Induktion

Induktion er mulig ved hjælp af ansigtsmaske med op til 5% isofluran, med eller uden præmedicinering.

Vedligehold

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% til 2,5% isofluran.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.


KAT

MAC for isofluran hos katten er ca. 1,63%.

Præmedicinering

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: Acepromazin, atropin, diazepam, ketamin og oxymorphon.

Lægemidler, der anvendes til præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

Interaktioner:

Se pkt. 4.8

Induktion

Induktion er mulig ved hjælp af ansigtsmaske med op til 4% isofluran, med eller uden præmedicinering.

Vedligehold

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% til 3% isofluran.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.


PRYDFUGLE

Der er kun optegnet få MAC/ED50 værdier. For eksempel 1,34% for Sandhill-traner, 1,45% for kapflyvningsduer, som reduceres til 0,89% ved indgivelse af midazolam, og 1,44% for kakaduer, som reduceres til 1,08% ved indgivelse af det smertestillende middel butorphanol.

Der er rapporteret om anvendelse af isofluran-narkose for mange fuglearter lige fra små fugle, fx zebrafinker, til store fugle, fx gribbe, ørne og svaner.

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet

Det er demonstreret i litteraturen, at propofol er kompatibelt med isofluran-narkose hos svaner.

Interaktioner:

Se pkt. 4.8

Induktion

Induktion med 3 til 5% isofluran går normalt hurtigt. Der meddeles om induktion af narkose med propofol efterfulgt af isofluran-opretholdelse hos svaner.

Vedligehold

Vedligeholdelsesdosen afhænger af dyrearten og individet. Generelt, 2 til 3% er passende og ufarligt.

Det er muligvis kun nødvendigt med 0,6 til 1% for visse storke- og fiskehejrearter.

Det kan være nødvendigt med op til 4 til 5% for visse gribbe og ørne.

Det kan være nødvendigt med 3,5 til 4% for visse ænder og gæs.

Generelt reagerer fugle meget hurtigt på ændringer i isofluran-koncentration.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.


KRYBDYR

Litteraturen oplyser, at isofluran bruges til mange forskellige krybdyr (fx forskellige arter firben, skildpadder, leguaner, kamæleoner og slanger).

ED50 blev fastsat til at være 3,14% ved 35oC og 2,8% ved 20oC hos ørkenleguanen.

 

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet

Se pkt. 4.8

Induktion

Induktion er i reglen hurtig med 2 til 4% isofluran.

Vedligehold

1 til 3% er en praktisk koncentration.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.


ROTTE, MUS, HAMSTER, CHINCHILLA, ØRKENROTTE, MARSVIN OG FRITTER

MAC for mus er nævnt som 1,34%, og for rotte som 1,38%, 1,46% og 2,4%.

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet

Se pkt. 4.8

Induktion

Isofluran koncentration 2 til 3%.

Vedligehold

Isofluran koncentration 0,25 til 2%.

Opvågning

Opvågning forløber normalt nemt og hurtigt.

Dyreart

MAC (%)

Induktion (%)

Vedligehold (%)

Opvågning

Hest

1,31

3,0 – 5,0 (føl)

1,5 – 2,5

Nemt og hurtigt

Hund

1,28

Op til 5,0

1,5 – 2,5

Nemt og hurtigt

Kat

1,63

Op til 4,0

1,5 – 3,0

Nemt og hurtigt

Prydfugle

Se dosering

3,0 – 5,0

Se dosering

Nemt og hurtigt

Krybdyr

Se dosering

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

Nemt og hurtigt

Rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og fritter

1,34 (mus)

1,38/1,46/2,40 (rotte)

2,0 – 3,0

0,25 – 2,0

Nemt og hurtigt

Bivirkninger

Isofluran giver hypotension og depression af åndedrættet afhængigt af dosen. Der har kun sjældent været meddelelser om hjertearythmier og forbigående bradykardi.

Der har meget sjældent været meddelelser om malign hypertermi hos følsomme dyr.

Respirationsstop bør behandles ved hjælp af assisteret ventilering.

I tilfælde af hjertestop, foretages en fuldstændig hjerte-lungegenoplivelse.

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Krybdyr
Fugle
Gnavere
Pelsdyr
Kat
Hund
Hest
Produktidentifikation - 137317
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 137317
EAN 7046261373173
PAKNINGER
Vetflurane
Virbac Danmark
1 x 250 ml
137317
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.