Vetergesic vet.

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hund og kat

Indikationer

Hund: Postoperativ analgesi. Potensering af de sedative effekter af midler, som påvirker hundens centralnervesystem.

Kat: Postoperativ analgesi.

Dosering og indgivelsesvej

Administration:
Hund og kat – intramuskulær eller intravenøs injektion

Art

Indgivelsesmåde

Postoperativ analgesi

Potensering af sedation

Hund

Intramuskulær eller intravenøs injektion

10-20 mikrogram pr. kg (0,3-0,6 ml pr. 10 kg).

Gentages om nødvendigt, efter 3-4 timer med 10 mikrogram pr. kg eller efter 5-6 timer med 20 mikrogram pr. kg.

10-20 mikrogram pr. kg (0,3-0,6 ml pr. 10 kg).

Kat

Intramuskulær eller intravenøs injektion

10-20 mikrogram pr. kg (0,3-0,6 ml pr. 10 kg). Gentages om nødvendigt én gang efter 1-2 timer.

 


Mens de sedative effekter indtræder inden for 15 minutter efter administration, viser den analgetiske virkning sig efter ca. 30 minutter. Produktet skal administreres præoperativt som en del af præmedicineringen for at sikre tilstedeværelse af analgesi under operation og straks ved opvågning.

Ved samtidig brug af andre midler, som påvirker centralnervesystemet, f.eks. acepromazin eller medetomidin, kan mængden af disse præmedikamenter muligvis reduceres. Denne reduktion afhænger af den tilstræbte sederingsgrad, det enkelte dyr, typen af andre midler, der indgår i præmedicineringen, og hvordan anæstesien skal induceres og vedligeholdes. Mængden af inhalationsanæstetika kan muligvis også nedsættes.

Dyr, der får administreret opioider med sedative og analgetiske egenskaber, kan udvise forskellige reaktioner. Derfor skal det enkelte dyrs reaktion overvåges, og efterfølgende doser skal justeres i overensstemmelse hermed. Gentagne doser kan i nogle tilfælde vise sig ikke at give yderligere analgesi. I disse tilfælde skal det overvejes at give en passende injicerbar NSAID.

Der skal anvendes en sprøjte med en passende dosisinddeling for at opnå præcis dosering.

Bivirkninger

Der kan forekomme salivation, bradykardi, hypotermi, agitation, dehydrering og miosis hos hunde og i sjældne tilfælde hypertension og takykardi.

Mydriasis og tegn på eufori (overdreven spinden, rastløs gang frem og tilbage, gnubben med hovedet) forekommer ofte hos katte og forsvinder normalt inden for 24 timer.

Buprenorphin kan forårsage respirationsdepression, (se pkt. 4.5).

Når produktet anvendes til analgesi, ses sedation sjældent, men kan forekomme ved højere doser end anbefalet.

Smerte ved injektion og vokalisering forekommer meget sjældent og er som regel forbigående.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Kat
Hund
Produktidentifikation - 054594
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 054594
EAN 7046260545946
PAKNINGER
Vetergesic vet.
Orion Pharma Animal Health
1 x 10 ml
054594

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Vetergesic vet.

0,3 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
Kat
Hund

Vetergesic vet.

0,3 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 10 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.