Vetemex vet.

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Hund og kat

Indikationer

Hunde

Behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi.

Forebyggelse af opkastning bortset fra opkastning, der skyldes køresyge.

Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger.

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med operationer samt forbedring af opvågningen efter helbedøvelse med brug af μ-opioid-receptoragonisten morfin.

Katte

Forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme undtagen tilfælde, der skyldes køresyge.

Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger.

Dosering og indgivelsesvej

Til subkutan eller intravenøs anvendelse hos hunde og katte.

Det veterinære lægemiddel injiceres subkutant eller intravenøst en gang daglig i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker.

Til forebyggelse af opkastning bør det veterinære lægemiddel (injektionsvæske, opløsning) gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.

Da der er stor variation i stoffets omsætning, og da maropitant ophobes i kroppen ved gentagen indgivelse af en dosis daglig, kan det være tilstrækkeligt med lavere doser end de anbefalede hos visse dyr og når doseringen gentages.

Vedrørende subkutan injektion henvises desuden til " Særlige forsigtighedsregler vedrørende sikker brug hos de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til " (pkt. 3.5).

Bivirkninger

Hunde:

Hyppighed

Bivirkning

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Smerter på injektionsstedet*

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaktoide reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder); Neurologiske lidelser såsom ataksi, kramper eller muskeltremor; Sløvhed.

* Ved subkutan injektion.


Katte:

Hyppighed

Bivirkning

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Smerter på injektionsstedet*,

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaktoide reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder); Neurologiske lidelser såsom ataksi, kramper eller muskeltremor; Sløvhed

*Ved subkutan injection: moderat til svær reaktion på injektionen (hos cirka en tredjedel af kattene).

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 395199
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 395199
EAN 7046263951997
PAKNINGER
Vetemex vet.
ScanVet
1 x 20 ml
395199

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund

Vetemex vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Vetemex vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
Kat
Hund

Vetemex vet.

10 mg/ml Injektionsvæske, opløsning
1 x 20 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.