Versiguard Rabies vet.

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
IM
SC

Dyrearter

Hunde, katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde, katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter (12 uger og ældre) for at forebygge infektion og dødelighed på grund af rabies.

Immuniteten indtræffer: 14–21 dage efter første vaccination.

Immunitetens varighed:

Hunde: Mindst tre år efter første vaccination.

Katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter: Mindst et år efter første vaccination og to år efter revaccinationer.

Dosering og indgivelsesvej

Hunde: Subkutan injektion.

Alle andre dyr: Subkutan eller intramuskulær injektion.

Ryst hætteglasset før brug.

Dosering:

En enkelt dosis på 1 ml er tilstrækkeligt uanset alder, vægt eller race.

Første vaccination:

Alle dyrearter kan vaccineres, fra de er 12 uger gamle.

Første vaccination gives med en enkelt dosis.

Revaccination:

Hunde: Der bør gives en dosis Versiguard Rabies Vet. hvert 3. år. Antistoftiter falder i løbet af de 3 år, immuniteten varer, selvom hunde er beskyttet, hvis de udsættes for smitte. I tilfælde af rejser til risikoområder eller uden for EU vil dyrlægen evt. give yderligere rabiesvaccinationer for at sikre, at vaccinerede hunde har en antistoftiter på ≥ 0,5 IU/ml, hvilket sædvanligvis anses for at yde tilstrækkelig med beskyttelse, og de lever op til rejsekravene (antistoftiter ≥ 0,5 IU/ml).

Katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter: Revaccination af dyrene bør foretages med en dosis vaccine 1 år efter den første vaccination.

Efter den første revaccination (givet 1 år efter den første vaccination) bør dyrene revaccineres hvert 2. år med én dosis vaccine.

Anvendelse af Versican Plus sortimentet til opløsning

Indholdet af et enkelt hætteglas Versican Plus vaccine bør rekonstitueres med indholdet af et enkelt hætteglas Versiguard Rabbies vet (i stedet for opløsningsmidlet). Efter blanding bør indholdet af hætteglasset blive lyserødt/rødt eller gulligt med en svag opalescens. De opblandede vacciner bør straks injiceres subkutant.

Samtidig administration med Vanguard til hunde

Til blanding af begge produkter skal Vanguard vaccinerne rekonstitueres i henhold til deres respektive produktresuméer. Hætteglasset med rekonstitutionen omrystes omhyggeligt, hvorefter indholdet blandes med 1 ml Versiguard Rabies Vet. enten i hætteglasset med Versiguard Rabies vet eller sprøjten. Versiguard Rabies Vet. skal omrystes omhyggeligt før anvendelse. Den opblandede vaccine skal omrystes forsigtigt og derefter straks injiceres subkutant.

Bivirkninger

En forbigående hævelse på injektionsstedet efter subkutan injektion kan i alle dyrearter ses i meget sjældne tilfælde. Hævelsen kan nå maksimum diameter på 10 mm og i sjældne tilfælde være forbundet med let ubehag. Denne reaktion forsvinder normalt i løbet af 10 dage.

En forbigående svag smerte (som i sjældne tilfælde kan være forbundet med hævelse) efter intramuskulær injektion kan der på injektionsstedet hos de andre dyrearter, lægemidlet er beregnet til ud over hunde, forekomme i meget sjældne tilfælde. Hævelsen kan nå en maksimum diameter på op til 2 cm. Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 7 dage.

Som ved alle vacciner kan overfølsomhedsreaktioner lejlighedsvis forekomme. I tilfælde heraf skal passende behandling straks iværksættes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Pelsdyr
Kat
Hund
Gris
Får
Ged
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 499054
EAN 7046264990544
PAKNINGER
Versiguard Rabies vet.
Zoetis
10 x 1 ml
499054
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.