Versican Plus Bb Oral

1 x 10 dosis
Lyofilisat og solvens til oral suspension
PO

Dyrearter

Hund

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen eller derover for at nedsætte de kliniske tegn og udskillelse efter infektion med Bordetella bronchiseptica.

Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 12 måneder.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Vaccinen skal administreres oralt til hunde fra 8-ugers alderen og ældre.


Metode og indgivelsesvej:

Tag fat i lyofiliseringsglas med fingrene, og placer tommelen direkte under den prægede trekant på hætteglassets låg.
Tryk med tommelfingeren hætteglashætten opad fra under den prægede trekant for at give adgang til gummiproppen.

Fjern ikke hætteglashætten eller aluminiumskraven, da de ikke
er designet til at blive fjernet til brug med en sprøjte og nål.

Rekonstituer lyofilisatet aseptisk med solvens. Det rekonstituerede produkt skal være en orange til gul farvet væske.

Ryst produktet godt efter rekonstituering. Sug væsken op i
sprøjten og tag nålen ud. Vaccinen skal derefter anvendes straks. 

Hundens hoved skal holdes med næsen op og munden åben. Sprøjt den fulde dosis på 1 ml ind i hundens kind (ved siden af tænderne og gummen).

 

Primær vaccination

Vaccination med 1 dosis på 1 ml pr. hund fra 8-ugers alderen.

Revaccination

1 dosis årligt.

Bivirkninger

Der kan i sjældne tilfælde forekomme udflåd fra øjnene i svag grad efter vaccination.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme let, forbigående diarre, opkastninger, udflåd fra næsen, let forbigående hoste eller letargi i op til 14 dage efter vaccinationen.

Hvis et dyr udviser mere alvorlige respiratoriske tegn, kan der være behov passende behandling.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i yderst sjældne tilfælde. Hvis en sådan reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling))

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 100591
EAN 7046261005913
PAKNINGER
Versican Plus Bb Oral
Zoetis
1 x 10 dosis
100591
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.