Trymox vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM
SC

Dyrearter

Kvæg

Får

Svin

Hund

Kat

Indikationer

Til behandling af infektioner i fordøjelseskanalen, luftvejene, urogenitale kanaler, hud og blødt væv forårsaget af bakterier, der er modtagelige for amoxicillin.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg, får og svin

Kun til intramuskulær injektion.

Hund og kat

Subkutan eller intramuskulær anvendelse.

Ryst hætteglasset kraftigt for at opnå fuld resuspension før brug.

Dette lægemiddel indeholder ikke et antimikrobielt konserveringsmiddel. Rens proppen inden dosis trækkes lægemiddel op.

For at sikre den rette dosis skal kropsvægten anslås så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Den anbefalede dosis er 15 mg pr. kg kropsvægt svarende til 1 ml pr. 10 kg kropsvægt, der skal gentages en gang efter 48 timer.

Dosisvolumen svarer til 1 ml pr. 10 kg kropsvægt. Hvis dosisvolumen overstiger 15 ml hos kvæg og 4 ml hos får og svin, skal den opdeles og injiceres på to eller flere steder.

Proppen må ikke punkteres mere end 40 gange.


Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner, varierende i sværhedsgrad fra en let hudreaktion som nældefeber til anafylaktisk chok.

Ved allergiske reaktioner skal behandlingen ophøre, og der bør indledes en symptomatisk behandling.

I sjældne tilfælde kan lokal irritation opstå som følge af injektionen af amoxicillin. Hyppigheden af denne bivirkning kan nedsættes ved at reducere indsprøjtningsvolumen pr. injektionssted. Irritationen har typisk lav intensitet og falder spontant og hurtigt.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-PK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

D
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 522906
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 522906
EAN 7046265229063
PAKNINGER
Trymox vet.
Salfarm Danmark A/S
1 x 100 ml
522906

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
Kat
Hund
Gris
Får
Kvæg

Trymox vet.

150 mg/ml Injektionsvæske, suspension
1 x 100 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.