Trilyme

10 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.


Indikationer

Aktiv immunisering af hunde fra 12-ugers alderen ved at inducere et anti-OspA respons over for Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii og B. afzelii).

Reduktion af overførsel af Borrelia er kun undersøgt under laboratorieforhold efter challenge med flåter, der var indsamlet fra et område med kendt udbredelse af Borrelia. Under disse forhold blev det demonstreret, at der ikke kunne isoleres Borrelia fra huden af vaccinerede hunde, hvorimod Borrelia blev isoleret fra huden af ikke-vaccinerede hunde.

Reduktion af overførsel af Borrelia fra flåt til værtsdyr har ikke været kvantificeret, og der forligger ikke nogen korrelation mellem et specifikt niveau af antistoffer og reduktion af overførsel af Borrelia. Vaccinens effekt over for en infektion, der medfører udvikling af klinisk sygdom, er ikke undersøgt.

Indtræden af immunitet: 1 måned efter basisvaccination.

Varighed af immunitet: et år efter basisvaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Dosis:

1 ml fra 12-ugers alderen.

Administrationsmåde:

Subkutan anvendelse.

Omryst hætteglasset godt før brug.

Basisvaccination:

2 doser administreres med 3 ugers interval.

Revaccination:

Årlig revaccination med en enkelt dosis anbefales for at bevare immuniteten. Dette vaccinationsprogram har ikke været undersøgt.

Vaccination bør ske forud for tidspunktet for forventet stigning i flåtaktivitet, således at der opnås tilstrækkelig tid til fuldstændig udvikling af antistofsvar efter vaccinationen (se pkt. 4.2), inden hunden udsættes for risiko for flåtangreb.

Bivirkninger

Vaccinen kan give en forbigående temperaturforhøjelse (op til 1,5 °C). I sjældne tilfælde kan forbigående hævelser på op til 7 cm iagttages på injektionsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan hævelser med større diameter (op til 15 cm) iagttages.

I sjældne tilfælde kan der ses anoreksi eller letargi efter behandling.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme en overfølsomhedsreaktion, som kan kræve passende symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 109590
EAN 7046261095907
PAKNINGER
Trilyme
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
10 x 1 ml
109590
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.