Tilmovet

1 x 1 kg
Granulat
PA
PO

Dyrearter

Fravænnede smågrise og slagtesvin.

Indikationer

Tilmovet er indiceret til behandling af lungebetændelse i fravænnede slagtesvin, forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida følsomme over for tilmicosin.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral administration efter sammenblanding med foder.

Produktet skal tilsættes små mængder foder til umiddelbart indtagelse af de individuelle dyr. Hvis større grupper af svin skal behandles bør et velegnet premix, blandet op i medicineret foder af en autoriseret foderproducent, anvendes. De svin, der skal behandles, skal adskilles og behandles individuelt. Den nødvendige mængde af produktet skal blandes grundigt med den daglige foderration for hvert enkelt svin. Det foder, der indeholder granulatet, skal udgøre den eneste føde i de anbefalede tidsrum.

Det enkelte svin skal behandles med 16 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt, svarende til 160 mg produkt pr. kg legemsvægt, en gang dagligt i 15 dage. For at undgå underdosering bør kropsvægten bestemmes så præcist som muligt, og den mængde foder, som dyret formodes at indtage, skal estimeres. Den korrekte mængde af produktet skal tilsættes den estimerede mængde foder til hvert enkelt svin i en spand eller lignende beholder, og grundigt blandes. Produktet bør kun blandes i tørt og ikke-pelleteret foder.

Bivirkninger

Fødeindtag kan af og til aftage (inklusive fødenægtelse) hos dyr som modtager medicineret foder. Denne effekt er forbigående.

Ved allergiske reaktioner bør behandlingen seponeres.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 069409
EAN 7046260694095
PAKNINGER
Tilmovet
Huvepharma
1 x 1 kg
069409
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.