Tilmicosol

1 x 1000 ml
Opløsning til brug i drikkevand
PO

Dyrearter

Høns (undtagen æglæggende høner, hvis æg er bestemt til menneskeføde)

Kalkuner

Svin

Kalve (ikke-drøvtyggende)

Indikationer

Svin: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i svinebesætninger associeret med Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae som er følsomme for tilmicosin.

Høns: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i hønseflokke associeret med Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae som er følsomme for tilmicosin.

Kalkuner: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i kalkunflokke associeret med Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae som er følsomme for tilmicosin.

Kalve: Til behandling og forebyggelse af bovin lufvejsinfektion associeret med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar og andre organismer, som er følsomme for tilmicosin.

Før produktet anvendes, skal man først fastslå, om sygdommen findes i gruppen/flokken.

Dosering og indgivelsesvej

I drikkevand / mælk.

Produktet skal fortyndes i drikkevand (svin, kyllinger, kalkuner) eller mælkeerstatning (kalve) inden administration.

Kalve

12,5 mg tilmicosin/kg kropsvægt (dvs. 1 ml produkt pr. 20 kg kropsvægt) to gange dagligt 3-5 dage i træk.

Svin

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 5 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 150-200 mg tilmicosin pr. liter (60-80 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 10% af kropsvægten.

Høns

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 75-100 mg tilmicosin pr. liter (30-40 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 20% af kropsvægten).

Kalkuner

10-27 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 4-11 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 143-386 mg tilmicosin pr. liter (57-154 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 7 % af kropsvægten.).

Hvis sygdomstegnene ikke bliver væsentligt forbedret inden for 3 – 5 dage, bør diagnosen revurderes og behandlingen ændres.

Den nøjagtige koncentration af det krævede veterinærlægemiddel kan beregnes efter følgende formel:

ml produkt pr. liter drikkevand pr. dag = [ml produkt per kg kropsvægt per dag x gennemsnitlig kropsvægt (kg)] / gennemsnitligt dagligt vandindtag (liter).

For at undgå underdosering bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Den nødvendige dosis skal måles med et passende kalibreret måleudstyr. Der skal kun tilberedes tilstrækkeligt medicineret drikkevand til at dække de daglige behov. Det medicinholdige vand skal være dyrenes eneste drikkevandkilde i hele behandlingsperioden. Vandindtaget skal overvåges med hyppige mellemrum underbehandlingen. Når medicineringsperioden er slut, rengøres vandforsyningssystemet på passende vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Medicineret drikkevand skal forberedes frisk hver 24 timer Medicineret mælkeerstatning skal tilberedes frisk hver 6 time.

Lægemidlet skal fortyndes med vand eller mælkeerstatning inden anvendelse og ved fremstilling af en stamopløsning bør den maksimale koncentration ikke overstige 200 ml produkt / liter. De laveste produktkoncentrationer, hvor stabilitet kan sikres, er 0,3 ml produkt / liter drikkevand og 0,8 ml produkt / liter mælkeerstatning.

Indtagelsen af medicineret drikkevand/mælkeerstatning afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af produktet skal justeres i overensstemmelse dermed for at opnå den korrekte dosering.

Bivirkninger

Der er i meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede tilfælde) blevet observeret et reduceret vandforbrug.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Gris
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 095248
EAN 7046260952485
PAKNINGER
Tilmicosol
Chemvet
1 x 1000 ml
095248

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris
Kvæg

Tilmicosol

250 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand
1 x 1000 ml
Fjerkræ
Gris
Kvæg

Tilmicosol

250 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand
1 x 1000 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.