Tildosin

1 x 960 ml
Opløsning til brug i drikkevand/mælk
AL

Dyrearter

Kvæg (endnu ikke drøvtyggende)

Svin

Høns (bortset fra høns, der lægger æg til konsum)

Kalkuner


Indikationer

Kalve

Til behandling og metafylakse af bovin respiratorisk sygdom forårsaget af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis og M. dispar, som er følsomme over for tilmicosin.

Svin

Til behandling og metafylakse af respiratorisk sygdom forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, som er følsomme over for tilmicosin.

Høns

Til behandling og metafylakse af respiratorisk sygdom forårsaget af Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae, som er følsomme over for tilmicosin.

Kalkuner

Til behandling og metafylakse af respiratorisk sygdom forårsaget af Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae, som er følsomme over for tilmicosin.

Før produktet anvendes, skal man først fastslå, om sygdommen findes i gruppen/flokken.

Dosering og indgivelsesvej

Kun til oral anvendelse. Produktet skal fortyndes i drikkevand (svin, høns, kalkuner) eller mælkeerstatning (kalve) inden administration.

Kalve

12,5 mg tilmicosin/kg kropsvægt (dvs. 1 ml produkt pr. 20 kg kropsvægt) to gange dagligt 3-5 dage i træk.

Svin

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 5 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 200 mg tilmicosin pr. liter (80 ml produkt pr. 100 liter).

Høns

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 75 mg tilmicosin pr. liter (30 ml produkt pr. 100 liter).

Kalkuner

10-27 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 4-11 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 75 mg tilmicosin pr. liter (30 ml produkt pr. 100 liter).

Den nøjagtige nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel kan beregnes efter følgende formel:

ml produkt pr. liter drikkevand pr. dag = [ml produkt pr. kg kropsvægt pr. dag x gennemsnitsvægt (kg)] / gennemsnitlig daglig vandindtagelse (liter).

En flaske produkt med 960 ml er nok medicin til 1200 liter drikkevand til svin eller 3200 liter drikkevand til høns eller kalkuner. En flaske produkt med 5040 ml er nok medicin til 6300 liter drikkevand til svin eller 16800 liter drikkevand til høns eller kalkuner.

En flaske med 960 ml og en dåse med 5040 ml er nok medicin til mælkeerstatning til henholdsvis 48 til 80 og 252 til 420 kalve afhængigt af behandlingens varighed.

For at sikre korrekt dosering skal kropsvægten fastslås så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Den nødvendige dosis skal måles med et passende kalibreret måleudstyr.

Der skal kun tilberedes tilstrækkeligt medicinholdigt drikkevand til at dække det daglige behov.

Det medicinholdige vand bør være dyrenes eneste drikkevandskilde i hele behandlingsperioden.

Vandoptagelsen skal overvåges med hyppige mellemrum under behandlingen.

Når medicineringsperioden er slut, rengøres vandsystemet på passende vis for at undgå subterapeutiske mængder aktivt stof.

Der skal laves frisk medicinholdigt drikkevand hvert døgn. Medicinholdig mælkeerstatning skal tilberedes hver 6. time.

Lægemidlet skal fortyndes med vand eller mælkeerstatning inden brug, og koncentrationen af den forfortyndede opløsning må ikke overskride 200 ml produkt/liter (dvs. 1 til 5). Den laveste produktkoncentration, der garanterer stabilitet, er 0,3 ml produkt/liter drikkevand og 0,7 ml produkt/liter mælkeerstatning.

Optagelsen af medicinholdigt vand/mælkeerstatning afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Produktets koncentration skal tilpasses, så den korrekte dosis opnås.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, inklusive isolerede rapporter) er der observeret en lavere vandindtagelse.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA Kategorisering

C
Fjerkræ
Gris
Kvæg
Produktidentifikation - 524705
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 524705
EAN 7046265247050
PAKNINGER
Tildosin
Salfarm Danmark A/S
1 x 960 ml
524705
Tildosin
Salfarm Danmark A/S
1 x 5040 ml
372943

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrerede dyrlæger Log ind
Fjerkræ
Gris
Kvæg

Tildosin

250 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand/mælk
1 x 960 ml, 1 x 5040 ml
Fjerkræ
Gris
Kvæg

Tildosin

250 mg/ml Opløsning til brug i drikkevand/mælk
1 x 960 ml, 1 x 5040 ml
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.