ThoroVAX vet.

1 x 100 ml
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Grise fra 7-dages alderen.

Indikationer

Til aktiv immunisering af grise med henblik på reduktion af hyppigheden og voldsomheden af lungelæsioner forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae.

Efter vaccination med 2 doser af 1 ml med 2-4 ugers mellemrum er beskyttelse påvist 35 dage efter 1. vaccination, og varigheden af immuniteten er mindst 6 måneder. I feltforsøg er serokonvertering kun undersøgt for grise, som er blevet vaccineret med 2 doser af 1 ml.

Efter vaccination med 1 dosis af 2 ml er beskyttelse påvist 24 dage efter vaccination og varigheden af immuniteten er mindst 6 måneder.

Dosering og indgivelsesvej

Pattegrise ældre end 7 dage: En dosis på 1 ml pr. dyr. Denne 1 ml-dosis gentages efter

14-28 dage.

Grise ældre end 21 dage: En enkelt dosis på 2 ml eller 2 doser på 1 ml som gives med

14-28 dages interval.

Vaccinationen foretages intramuskulært. Ved 2 doser injiceres 2 forskellige steder (hver sin side af nakken) i nakkemuskulaturen bag øret.

Omrystes grundigt før brug. Der er ikke behov for at opvarme (temperere) vaccinen før brug. Sprøjter og nåle skal være sterile, og injektionen bør foretages i et område med ren og tør hud, så kontamination bedst muligt undgås. Generel aseptisk procedure følges.

Bivirkninger

En lille del af grisene kan udvikle polypnø og svimmelhed i løbet af 5–10 minutter efter første vaccination. Denne tilstand normaliseres i løbet af 4 timer uden behandling eller udvikling af andre bivirkninger.

Forøget respirationsfrekvens kan også forekomme inden for få timer i en lille del af grisene efter vaccination med enten en 1 ml eller en 2 ml dosis. Feber (< 39,8°C) kan forekomme i en lille del af grisene, der har fået 1 ml, og i et større antal efter en dosis på 2 ml (middelværdi 40,2°C) inden for 1–4 timer efter vaccination med tilbagevenden til normal tilstand inden for 24-48 timer. Bivirkninger efter 2. vaccination er ikke almindeligt forekommende.

Lokal reaktion på injektionsstedet er almindeligt forekommende, men er begrænset til en let hævelse (< 2 cm i diameter), som forsvinder i løbet af 24-48 timer. I sjældne tilfælde kan et granulom forekomme i muskulaturen på injektionsstedet. Dette kan vare i mere end 21 dage, men vil med tiden forsvinde. Korrekt aseptisk brug af produktet vil reducere risikoen for granulom. Ovenstående observationer stammer fra mindre studier i laboratoriet og fra feltforsøg.

I sjældne tilfælde kan opkastninger, åndenød, slingerhed, muskelsitren, krampeanfald, diarré, nedstemthed og ophørt ædelyst ses efter vaccination.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion (shock) skal der hurtigst muligt behandles med relevant medicin, fx. adrenalin.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 109442
EAN 7046261094429
PAKNINGER
ThoroVAX vet.
MSD Animal Health
1 x 100 ml
109442
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.