Suxibuzone Ecuphar

18 x 3 stk
Granulat i brev
PO

Dyrearter

Chip-mærket hest (heste og ponyer - ikke til konsum).

Indikationer

Til understøttende behandling af smerter og inflammation af mild intensitet forbundet med muskulo-skeletale lidelser hos heste f.eks. osteoartrotiske tilstande, bursitis, laminitis og inflammation i bløddelsvæv.


Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Præparatet er velsmagende, dvs. at det efter opblanding med foder som regel ædes villigt af de fleste heste.

 

Voksne heste

Startdosis:

6,25 mg suxibuzon/kg legemsvægt to gange dagligt (svarende til 1 brev med 3 g for hver 240 kg af hestens legemsvægt to gange dagligt) i 2 dage.

 

Vedligeholdelsesdosis:

3,1 mg suxibuzon/kg legemsvægt to gange dagligt (svarende til 1 brev med 3 g for hver 480 kg af hestens legemsvægt to gange dagligt) i 3 dage.

Derefter 1 brev dagligt (3,1 mg suxibuzon/kg/dag) eller hver anden dag eller den lavest mulige dosis, der giver et tilfredsstillende klinisk resultat.

 

Ponyer og føl

Halvdelen af den dosis, der anbefales til heste.

Ved administration af mindre end 1 brev anvendes den vedlagte måleske. En strøget ske indeholder 0,75 g granulat (svarende til et ¼ brev). To strøgne skeer indeholder 1,5 g granulat (svarende til ½ brev).

Hvis intet klinisk respons ses efter 4-5 dage, bør behandlingen seponeres og diagnosen revurderes.

Bivirkninger

På grund af NSAID’ers virkningsmekanisme (hæmning af prostaglandinsyntese) kan der opstå gastrointestinal irritation eller ulceration, nedsat nyrefunktion, bloddyskrasi eller leversygdomme.

I sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 492834
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 492834
EAN 7046264928349
PAKNINGER
Suxibuzone Ecuphar
ScanVet
18 x 3 stk
492834
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.